Hoppa till innehåll

Två soldater skrattar

Militära uppgifter

Som militär kan du arbeta som officer, specialofficer, underofficer eller avtalssoldat. Uppgifterna kräver god fysisk kondition. I rekryteringen ingår ett 12 minuters löptest, som man måste klara med ett åtminstone nöjaktigt resultat enligt en tabell som gjorts upp för militärpersonal enligt åldersklass och kön.

Officerarnas andel av försvarsmaktens personal är ca en fjärdedel. De arbetar inom lednings-, planerings- och utbildningsuppgifter. Uppgiftsrotation och omfattande fortbildning är en del av varje officers karriär. De flesta officerarna deltar också i internationella uppgifter.

Som specialofficer arbetar du som högskoleutbildad sakkunnig inom din egen bransch. Du har en för uppgiften lämplig civil utbildning samt arbetserfarenhet. I regel förutsätts det också av en specialofficer att han eller hon har underofficers- eller reservofficersutbildning. Till sin utbildning är de flesta specialofficerarna sakkunniga inom det tekniska området, ingenjörer eller diplomingenjörer. Som specialofficerare arbetar emellertid också präster och kapellmästare och en del av läkarna. I sitt arbete använder de försvarsmaktens uniformer och militära grader. Vid försvarsmakten arbetar för tillfället ca 800 specialofficerare.

Som underofficer utför du ett mångsidigt arbete i uppgifter som motsvarar ditt eget specialkunnande. Varje underofficer får utbildning för den kompetens som uppgiften kräver. Underofficerarna använder militäruniform eller tjänsteuniform i sitt arbete. Vid försvarsmakten arbetar för tillfället ca 2 500 underofficerare.

Underofficerarna arbetar ofta som utbildare, men också bl.a. inom ledningssystemområdet, logistik-, underhålls- och bevakningsuppgifter, sjö- och luftövervakning, flygtekniska uppgifter samt som militärmusiker. Inom utbildningen betonas utbildar- och chefsuppgifter, krigstida ledaruppgifter och att man i sin egen uppgift förstår vikten av att i samband med utbildningen betona frågor som gäller tjänstgöringssäkerhet och materielansvar samt en gemensam värdegrund och praktisk kompetens.

Mången underofficers och officers karriär inom Försvarsmakten har börjat som avtalssoldat. Vanligen är avtalssoldaterna nyss hemförlovade reservister, som efter beväringstjänstgöringen söker sig till Försvarsmakten för jobb för 6–12 månader. I allmänhet tjänstgör avtalssoldaterna i utbildaruppgifter vid samma truppförband var de utförde sin militärtjänst. Du kan fråga efter öppna avtalssoldatkontrakt direkt från det truppförband som du är intresserad att arbeta vid.