Kontaktuppgifter

Centret för militärmedicin
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 575 190 (staben)

kirjaamo.sotlk(at)mil.fi
sotilaslaaketieteenkeskus(at)mil.fi

Chefen för Centret för militärmedicin:
medicinalöverste Jouko Peltomaa, tfn 0299 575 100

Stabschefen vid Centret för militärmedicin:
överstelöjtnant Petri Riihijärvi, tfn 0299 575 101

Förvaltningsöverläkare:
Kalevi Karjalainen, tfn 0299 800 (växel)

Övertandläkare vid försvarsmakten:
Pertti Patinen, tfn 0299 575 202

Epidemiolog vid försvarsmakten:
Tuula Hannila-Handelberg, tfn 0299 800
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Företagsöverläkare vid försvarsmakten:
Eeva-Maija Kallioniemi, tfn 0299 800
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Överläkare i psykiatri vid försvarsmakten:
Kai Vilkman, tfn 0299 800
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

 

Tjänsteenheten för fältmedicin


medicinalöverstelöjtnant Jari Autti, tfn 0299 576 100
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 800 (växel)
tfn 0299 576 100
fax 0299 576 119


Centret för flygmedicin
docent Matti Mäntysaari, tfn 0299 576 130
PB 50
00301 HELSINGFORS
Stockholmsgatan 8 A, Helsingfors
tfn 0299 576 148 (kundbetjäning)
fax 0299 576 149


Centret för dykmedicin
överläkare Tomi Wuorimaa, tfn 0299 576 150
PB 5
02471 OBBNÄS
tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 576 159

Hälsostationerna, tfn 0299 800 (växel)
Hälsorådgivning per telefon åt beväringar vid Nylands Brigad (då hälsostationen är stängd): tfn 0299 576 192 (svenskspråkig service),
tfn 0299 576 888 (andra beväringar, finskspråkig service)

 

Enheten för specialsakkunniga


medicinalöverstelöjtnant Petteri Harjuvaara
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 575 300
fax 0299 575 190


Sektorn för akutvård och simulering
överläkare för akutvården Juha Kuosmanen
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 575 310
fax 0299 575 190


Sektorn för miljöhälsa
Veterinär, sektionschef Mika Aho
PB 50
00301 HELSINGFORS
Stockholmsgatan 8 A, Helsingfors
tfn 0299 575 320
fax 0299 576 149


Militärapoteket
provisor Jarkko Kangasmäki
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 575 330
fax 0299 575 190


Forsknings- och utvecklingsavdelningen
professor Simo Nikkari
PB 50
00301 HELSINGFORS
Stockholmsgatan 8 A, Helsingfors
tfn 0299 800 (växel)
0299 575 359


Militärmedicinska arkivet
arkivarie Tuula Leppänen
PB 13
44501 VIITASAARI
tfn 0299 575 155 (informationstjänst må-fre 8-16)
fax 0299 759 5009