Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Centret för militärmedicin
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 575 190 (staben)

kirjaamo.sotlk(at)mil.fi
sotilaslaaketieteenkeskus(at)mil.fi

Chefen för Centret för militärmedicin:
medicinalöverstelöjtnant Kari Kesseli, tfn 0299 575 100

Stabschefen vid Centret för militärmedicin:
överstelöjtnant Jukka Saario, tfn 0299 575 101

Förvaltningsöverläkare:
Kalevi Karjalainen, tfn 0299 800 (växel)

Övertandläkare vid försvarsmakten:
Pertti Patinen, tfn 0299 575 202

Epidemiolog vid försvarsmakten:
Jaana Kuoppala, tfn 0299 800
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Företagsöverläkare vid försvarsmakten:
Pia Tahvanainen, tfn 0299 576 120
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

Överläkare i psykiatri vid försvarsmakten:
Kai Vilkman, tfn 0299 800
PB 50, 00301 HELSINGFORS (Stockholmsgatan 8 A)

 

Tjänsteenheten för fältmedicin


medicinalöverstelöjtnant Jari Autti, tfn 0299 576 100
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 800 (växel)
tfn 0299 576 100
 


Centret för flygmedicin
PB 50
00301 HELSINGFORS
Stockholmsgatan 8 A, Helsingfors
överläkare Roope Sovelius, tfn 0299 576 130
tfn 0299 576 148 (kundbetjäning)
fax 0299 759 5025


Centret för dykmedicin
överläkare Tomi Wuorimaa, tfn 0299 576 150
PB 5
02471 OBBNÄS
tfn 0299 800 (växel)
fax 0299 576 159

Hälsostationerna, tfn 0299 800 (växel)
Hälsorådgivning per telefon åt beväringar vid Nylands Brigad (då hälsostationen är stängd): tfn 019 2242800 (svenskspråkig service),
tfn 0299 576 888 (andra beväringar, finskspråkig service)

 

Enheten för specialsakkunniga


Medicinal kaptenlöjtnant Jarno Gauffin
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 575 300
fax 0299 575 190


Sektorn för akutvård och simulering
överläkare för akutvården Juha Kuosmanen
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 575 310
fax 0299 575 190


Sektorn för hälsoskydd och medicinsk underrättelse
Veterinär, sektionschef Mika Aho
PB 50
00301 HELSINGFORS
Stockholmsgatan 8 A, Helsingfors
tfn 0299 575 320
fax 0299 576 149


Militärapoteket
provisor Jarkko Kangasmäki
PB 5
11311 RIIHIMÄKI
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
tfn 0299 575 330
fax 0299 575 190


Forsknings- och utvecklingsavdelningen
professor Simo Nikkari
PB 50
00301 HELSINGFORS
Stockholmsgatan 8 A, Helsingfors
tfn 0299 800 (växel)
0299 575 359


Militärmedicinska arkivet
arkivarie Laura Paatelainen
PB 13
44501 VIITASAARI
tfn 0299 575 155 (informationstjänst må-fre 8-16)
fax 0299 579 5009