Hoppa till innehåll

Kommendörens för försvarsmakten hälsning 4.6.2021

I dag stannar vi för ett ögonblick för att uppskatta tidigare generationers insatser, men också vår egen generations arbete för finländarnas säkerhet. Säkerhet är inte en självklarhet i dagens värld. Vi måste beslutsamt arbeta med detta. Tillsammans med andra myndigheter kommer vi att göra vårt bästa för att se till att Finland fortsätter att vara ett säkert land för alla finländare.  

Finlands försvars verksamhetsmiljö är spänd och svår att förutsäga. Någon ändring är inte i sikte. I denna konstellation är Finlands starka försvarskapacitet viktig för stabiliteten i Norden.

För att förebygga, hantera och bekämpa allt mer komplexa hot behöver vi både system baserade på modern teknik och en bred reserv baserad på värnplikt.  Förutom land-, havs- och luftmiljöer blir cyber- och informationsdimensioner och rymden allt viktigare för oss också. Med de resurser vi får kommer vi att bygga upp bästa möjliga försvarskapacitet för Finland. Till vårt stöd har vi medborgarnas starka försvarsvilja.

Att upprätthålla allmänhetens förtroende för värnpliktens vitalitet är desto viktigare. Det är bra att den parlamentariska kommittén studerar utvecklingen av värnplikten ur både individens och samhällets synvinkel - inte att förglömma att värnplikten upprätthålls för det militära nationella försvarets behov.

De flerdimensionella hoten i dagens värld kan dock inte försvaras med bara ett eller flera sätt eller genom en aktörs åtgärder, men det krävs ett omfattande samarbete med olika myndigheter, organisationer och industrin. Detta samarbete måste fortsätta att intensifieras.

Tack till försvarsmaktens personal, värnpliktiga och våra samarbetspartners för deras arbete för finländarnas säkerhet. Tillsammans är vi starka.  

Gratulationer till de idag befordrade och belönade!