Försvarsmakten 100-evenemang under jubileumsåret 2018

Temat för jubileumsår är Försvaret angår alla.

Försvarsmakten fyller 100 år i år. Vi firar vårt märkesår med över 120 evenemang runtom i Finland. 

Genom tiderna har försvarsmakten haft en viktig uppgift i fråga om att trygga Finlands självständighet och medborgarnas livsbetingelser, såväl under fredstid som under krigstid.

Försvaret angår alla. Finlands försvarsmodell, som har byggts upp med tanke på våra förhållanden och behov, utgör grunden för vårt försvar. Dess hörnstenar är värnplikten, ett trovärdigt försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet. Vår försvarslösning bygger på medborgarnas starka försvarsvilja. Försvarsförmågan består av arméns, marinens och flygvapnets prestationsförmågor och av gemensamma presentationsförmågor. Försvarsförmågan upprätthålls och uppvisas under årets alla dagar och dygnets alla timmar.

Statsrådets försvarsredogörelse, som godkändes av riksdagen under sommaren 2017, drar upp riktlinjerna för utvecklingen av vårt försvar långt in på nästa decennium. Tyngdpunkter är truppernas beredskap, utbildning, ersättning av utgående presentationsförmågor inom försvarsgrenarna, spaning, cyberförsvar och eldverkan med lång räckvidd. Genom att verkställa riktlinjerna i redogörelsen kan vi bevara vår försvarsförmåga även i framtiden.

 

 

Kommendören för försvarsmakten

general Jarmo Lindberg