Försvarsmakten

General Jarmo Lindberg
Kommendör för Försvarsmakten
General Jarmo Lindberg

Huvudstaben

Generallöjtnant Timo Kivinen
Chef för Huvudstaben
Generallöjtnant Timo Kivinen
Generalmajor Ilkka Korkiamäki
Försvarsmaktens personalchef
Generalmajor Ilkka Korkiamäki
Generallöjtnant Timo Rotonen
Försvarsmaktens logistik- och materielchef
Generallöjtnant Timo Rotonen
Generallöjtnant Eero Pyötsiä
Försvarsmaktens operationschef
Generallöjtnant Eero Pyötsiä
Generallöjtnant Kim Jäämeri
Försvarsmaktens strategichef
Generallöjtnant Kim Jäämeri
Brigadgeneral Kim Mattsson
Kommandochef
Brigadgeneral Kim Mattsson
Brigadgeneral Janne Jaakkola
Logistikchef
Brigadgeneral Janne Jaakkola
Fältbiskop Pekka Särkiö
Fältbiskop
Fältbiskop Pekka Särkiö
Brigadgeneral Pekka Toveri
Underrättelsechef
Brigadgeneral Pekka Toveri
Brigadgeneral Jukka Sonninen
Utbildningschef
Brigadgeneral Jukka Sonninen
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen
Försvarsmaktens överläkare
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen
Brigadgeneral Mikko Heiskanen
Ledningssystemchef
Brigadgeneral Mikko Heiskanen
Brigadgeneral Vesa Virtanen
Planeringschef
Brigadgeneral Vesa Virtanen
Flottiljamiral Timo Hirvonen
Specialuppdrag
Flottiljamiral Timo Hirvonen
Brigadgeneral Kari Nisula
Beredskapschef
Brigadgeneral Kari Nisula

Armén

Generallöjtnant Petri Hulkko
Kommendör för armén
Generallöjtnant Petri Hulkko
Generalmajor Markku Myllykangas
Arméns stabschef
Generalmajor Markku Myllykangas
Brigadgeneral Rami Saari
Arméns operationschef
Brigadgeneral Rami Saari
Brigadgeneral Pasi Välimäki
Kommendör för Karelska brigaden
Brigadgeneral Pasi Välimäki
Brigadgeneral Tuomo Repo
Kommendör för Kajanalands brigad
Brigadgeneral Tuomo Repo

Marinen

Flottiljamiral Jori Harju
Kommendör för Marinen
Flottiljamiral Jori Harju

Flygvapnet

Generalmajor Pasi Jokinen
Kommendör för Flygvapnet
Generalmajor Pasi Jokinen
Brigadgeneral Jari Mikkonen
Stabschef för Flygvapnet
Brigadgeneral Jari Mikkonen

Försvarshögskolan

Generalmajor Jari Kallio
Rektor för Försvarshögskolan
Generalmajor Jari Kallio

Internationella uppdrag

Generallöjtnant Esa Pulkkinen
Chef för EU:s militärstab
Generallöjtnant Esa Pulkkinen
Konteramiral Juha Vauhkonen
Militär representant i EU och NATO
Konteramiral Juha Vauhkonen

Försvarsmaktens logistikverk

Generalmajor Timo Kakkola
Chef för Försvarsmaktens logistikverk
Generalmajor Timo Kakkola
Ingenjörgeneralmajor Kari Renko
Biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk
Ingenjörgeneralmajor Kari Renko

Försvarsministeriet

Brigadgeneral Antti Lehtisalo
Chef för Enheten för nationellt försvar
Brigadgeneral Antti Lehtisalo