Lindberg, Jarmo Ilmari

General

Tjänsteställning

Kommendör för försvarsmakten

Födelsedatum och -ort

10.6.1959, Uleåborg

Familj

Gift med specialsjukskötare Maria Helena Lindberg
Tre barn

Militär utbildning och karriär

 • Studentexamen, Kuusaan lukio 1978
 • Flygkadettskolan 1979 - 1982
 • Flygofficer, Karelens Flygflottilj 1982 - 1989
 • Chef för flyggrupp, Karelens Flygflottilj 1989 - 1991
 • Flygutbildningschef, Flygstaben 1993 - 1994
 • Kommendör för jaktdivision, Satakunta Flygflottilj 1995 - 1999
 • Beredskapschef, Flygstaben 1999 - 2000
 • Operationschef, Flygstaben 2001 - 2003
 • Biträdande avdelningschef, operativa avdelningen vid Huvudstaben 2004
 • Kommendör för flygflottilj, Lapplands Flygflottilj 2005
 • Beredskapschef, Huvudstaben 1.12.2005 - 30.6.2008
 • Kommendör för flygvapnet 1.7.2008 - 29.2.2012
 • Försvarsmaktens logistik- och materielchef 1.3.2012 - 31.7.2014
 • Kommendör för försvarsmakten 1.8.2014 -

Befordringar

 • Löjtnant 1982
 • Premiärlöjtnant 1984
 • Kapten 1987
 • Major 1992
 • Överstelöjtnant 1995
 • Överste 2001
 • Brigadgeneral 2005
 • Generalmajor 2008
 • Generallöjtnant 2011
 • General 2014

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden  
 • Militärens förtjänstmedalj  
 • Frihetskorset  

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska