Försvarsmakten 100 jubileumsvecka i Helsingfors

Försvarsmakten firar sin hundraåriga vandring med ett för allmänheten öppet och gratis publikt evenemang Försvaret angår alla på Senatstorget i Helsingfors 30.5 - 4.6.2018.

Under jubileumsveckan finns det mycket att se och uppleva varje dag evenemanget pågår. Huvudskådeplatsen är Senatstorget är öppet för allmänheten dagligen kl. 10-18, måndag kl 10-16. Försvarsmaktens personal, beväringar, reservister och försvarsföreningar berättar om försvarsverksamheten i utställningstältets informationspunkt.

Längs med hela evenemanget finns det materielutställningar och verksamhetsförevisningar. Du kan bland annat testa en Hornet-simulator. Från Senatstorgets scen ljuder militärmusikkårernas musikföreställningar dagligen. På söndag 3.6 uppträder Värnpliktsmusikkåren tillsammans med Diandra. Från scenen kommer också att utspela sig en serie temaintervjuer där intervjuas beväringar, Försvarsmaktens personal samt sakkunniga inom försvarssektorn.

Vid sidan av Senatstorget hälsar vi allmänheten välkommen till Packhuskajen i Södra hamnen och Robotfartyget Hamina under tiden 2 - 4.6. På Krigsmuseet i Sveaborg kan du bekanta dig med Försvarsmaktens historia i en specialutställning 100 år i krigets och fredens tjänst, fritt inträde t.o.m. 6.6.2018.

På lördag 2.6 breder jubileumsveckan ut sig också till Sandhamn, Gardesjägarregementet och Försvarshögskolan samt Sveaborg och Sjökrigsskolan med öppna dörrars dag med temat Bekant med milin. Samma dag i Brunnsparken ses kl 14.50 Uttis jägarregemente fallskärmhopp med Finlands flagga från en NH-90 helikopter. Efter detta en soloöverflygning med ett Hornetplan samt flygkonstgruppen Midnight Hawks. Flygverksamheten förorsakar buller. Flygningarna har väderförbehåll.

Bekant med milit - öppna dörra i Gardesjägarregementet i Sandhamn och i Sjökrigskolan på Sveaborg

Trafikarrangemang

Bäst tar du dig till Senatstorget med allmänna fortskaffningsmedel. Vid Senatstorget med omgivningar råder avvikande trafikarrangemang i samband med att jubileumsutställningen byggs upp och tas ned 29.5 - 4.6.

Försvarsmakten 100 år också via sociala medier

Du kan känna av stämningarna vid Försvarsmakten 100 år också via sociala medier under igenkänningstecknet #pv100. Under utställningens gång belönar vi dagligen de bästa bilderna försedda med Instagram taggen #pv100 med ett överraskningspris.