Försvarsmakten - 100 år av arbete för krig och fred

Krigsmuseet bevarar Finlands krigs- och vapenhistoria för eftervärlden i sina samlingar samt föremål och bilder som hänför sig till försvarsmaktens olika skeden samt visar dem för allmänheten på sina utställningar. Krigsmuseets utställningar besöks årligen av över 80 000 personer och dess bild-, samlings- och informationstjänster används dessutom av tusentals övriga kunder.

Krigsmuseets utställningar finns på Sveaborg. Under försvarsmaktens 100-årsjubileumsår förverkligar Krigsmuseet en ny utställning, som öppnas för allmänheten 9.5.2018. Utställningen som kommer att finnas i två byggnader, Krigsmuseets manege och Kuntomaneesi berättar om de krig som utkämpats under Finlands självständighetstid samt om försvarsmaktens verksamhet från efterkrigstiden fram till våra dagar. Även Krigsmuseets ubåt Vesikko är öppen för besökare.

Under försvarsmaktens 100-årsjubileumsår utges även en ny publikation, som presenterar försvarsmaktens 100-åriga historia.