Hoppa till innehåll

Fältbiskopens hälsningsord 4.6.2021

Vi behöver gemensamma saker och sådant som förenar oss. Säkerhet är ett exempel på det. Det är ändå lätt att glömma hur betydelsefull säkerheten är, då allt är bra i våra liv. I vår tid finns det mycket som leder till att motsättningarna blir hårdare. Detta gör oss och vårt samhälle mycket svagare.

Endast några dagar eller ett ögonblick kan förorsaka att vår jämna lugna tillvaro under normala förhållanden förbyts i osäkerhet till följd av en plötslig kris. Det gångna coronaåret har visat oss hur betydelsefull säkerheten är och hur viktigt det är att härda ut under en kris. Det har behövts en insats av var och en av oss för att bära vårt ansvar för hälsosäkerheten, handhygienen, för att undvika kontakter, använda mask och ta vaccinet. I Finland har sjukdoms- och dödlighetssiffrorna jämfört med många andra länder förblivit på en jämförelsevis låg nivå.
Till lärdomarna under coronaåret hör, att vi också, då det gäller många andra omständigheter, behöver bära ansvar på samma sätt för vårt gemensamma livs bästa. Det kan hända att det just nu krävs ansträngningar av oss för att bygga upp en bra framtid, men verkningarna av dem kommer att synas framöver. Bara den som först har bearbetat och gödslat jorden och sått frön kan få skörd. Om du vill komma fram, behöver du en biljett. Den som är kortsynt och otålig kanske slösar bort biljettpengarna, då målet förefaller vara lång borta. Vi måste hålla vårt gemensamma mål i tankarna och handla långsiktigt.

Värnplikten är en form av gemensamt ansvarstagande. De män i varje åldersklass, som lämpar sig för militärtjänst och frivilliga kvinnor får utbildning i att försvara vårt land. Vi förbereder oss på att utveckla detta system utgående från det militära försvaret och även beakta jämlikhetsfrågor. Värnplikten har rört och rör fortsättningsvis största delen av finländarna personligen eller via någon närstående. På så sätt upplevs den som en personlig och gemensam angelägenhet. En modell som bygger på frivillighet eller selektivitet skulle inte verka på samma sätt. Beredskap är samverkan.

Dagen för Försvarets fanfest, som firas idag, är en gemensam högtidsdag, eftersom försvaret är en gemensam angelägenhet. Flaggan återspeglar gemensamma värderingar, frihet och rätt att bestämma om gemensamma ärenden i vårt land. Finlands flagga återspeglar vårt nära förhållande till naturen och naturens sårbarhet. Flaggan har också ett kors, symbolen för hopp och nytt liv. Denna veckas bibeltext uppmuntrar oss till gemenskap och hopp: ”Vinnlägg er om att bevara Andens enhet genom fridens band. En kropp och en Ande, likasom ni också blev kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör er kallelse.” (Ef 4:4).