Fältartilleriet 100

Självständiga Finlands fältartilleri och Artilleriskolans 100-årsjubileumsfest firas 9.2.2018 i Helsingfors. På Senatstorget anordnas klockan 10 - 18 en materielutställning, som mångsidigt förevisar artilleriets materiel. Fritt inträde. Välkomna!

På Arméns materielutställning kan man bekanta sig med bland annat fälthaubitsar och -kanoner samt raketkastare. Den nyaste är en 155 mm pansarhaubitsen K9 "Moukari" ("Släggan").

Krigstida materiel förevisas av Tunga sektionen 1:s traditionsförening. Dessutom utlovas uppvisning av ställningskörning med hästdraget artilleri som förverkligas av föreningarna Niinisalon Ratsastajat ry och Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry.

Soldathemmet medverkar med en försäljningspunkt.

Till dagens program hör också en för allmänheten öppen kransnedläggning på Sandudds begravningsplats med början klockan 9.

Dagens program

Klockan 9 - 9.30 Kransnedläggning på Sandudds begravningsplats. Kransnedläggning sker på artillerigeneral Nenonens grav, marshalk Mannerheims grav och Hjältekorset.

Klockan 10 - 18 Artielleriets materielutställning på Senatstorget i Helsingfors

Klockan 10.30 och 13.00 Hästdragen ställningskörning

Till evenemangen fritt inträde - välkomna!

Arméns materiel på Senatstorget:

Fälthaubits 122 H 63
Fältkanon 130 K 54
Fältkanon 155 K 83-97
Fältkanon 155 K 98
Pansarhaubits 122 PSH 74
Pansarhaubits K9 "Moukari"
Lätt raketkastare 122 RAKH 89
Tung raketkastare 298 RSRAKH 06
Eldledningspansarvagn BMP-1 TJ
Kommandoplatspansarvagn MTLBU
Målbestämningsanordning MPL15
Minidrönarsystem (MUAS)
Ledningscontainer M15

Man kan följa med evenemanget också på:

facebook.com/maavoimat
twitter.com/maavoimat @Maavoimat
#kenttätykistö100
#maavoimat
#pv100
Försvarsmakten 100 -jubileumsårs sidor finns på adressen puolustusvoimat.fi/sv/hundra.