Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Lisa Hentunen.

Försvarsmakten och miljön

Försvarsmakten tar hänsyn till miljön i all sin verksamhet.

Vi utbildar personalen i miljöfrågor och vi övervakar att målsättningarna uppfylls. Vi vill säkerställa att de risker och olägenheter som drabbar miljön är så små som möjligt och att vi klarar av att uppfylla våra lagstadgade uppgifter. Vi iståndsätter vid behov våra verksamhetsområden, och om en skada uppstår vidtar vi omedelbara åtgärder för att bekämpa den.

Försvarsmaktens miljöverksamhet betonar förebyggande verksamhet, initiativförmåga och kontinuerlig utveckling.

Lagstiftningen fastställer vår miljöverksamhet. Vi har ställt upp mål för oss och de har skrivits in i vår verksamhetsplan, plan för miljöskyddet och försvarsförvaltningens åtagande Säkerhet under ansvar. Dessutom utvecklas fram till 2021 ett miljösystem baserat på ISO14001-standarden som täcker hela Försvarsmakten.

Miljöskyddet inom förvarsmakten

Försvarsmakten har förbundit sig att skydda miljön. I miljöskyddet kan följande delområden identifieras:

  • kontroll över miljöbuller och vibration
  • skydd av jordmånen och skydd av grundvatten
  • styrning av utvecklingen inom avfallshanteringen ur miljöskyddssynvinkel
  • naturvård
  • energi- och klimatarbete.

Inom olika delområden samarbetar vi med bland andra Försvarsförvaltningens byggverk. Miljöskyddet inom försvarsmakten leds av Huvudstabens logistikavdelning. Det praktiska miljöarbetet utförs av Försvarsmaktens logistikverk.

Försvarsmaktens miljöverksamhet betonar förebyggande verksamhet, eget initiativ och kontinuerlig utveckling. Vi uppgör miljö- och naturutredningar på skjut- och övningsområden samt ger akt på miljöverkningarna på riskområden tillsammans med miljömyndigheterna genom att ta prov. Vi utvecklar vår verksamhet genom vår egen högklassiga forskning samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Säkerhet under ansvar

Säkerhet under ansvar är försvarsförvaltningens gemensamma åtagande. Parter är förutom försvarsmakten även försvarsministeriet och Försvarsförvaltningens byggverk. Med åtagandet strävar parterna efter att

  • minska energiförbrukningen i fastigheterna med 20 % från 2010 års nivå fram till 2020
  • minska utsläppet av växthusgaser med 30 % från 2010 års nivå fram till 2020
  • ta i bruk de bästa miljöskyddslösningarna på sina skjutområden.

Länkar