Bli bekant med milin - öppet hus

Under våren ordnas evenemang som är öppna för allmänheten vid arméns, marinens och flygvapnets truppförband runt om i Finland.

Temat för evenemangen är "Bli bekant med milin". Besök Försvarshögskolan i Sandhamn, Reservofficersskolan i Fredrikshamn, Markstridsskolan i Villmanstrand, Sjökrigsskolan på Sveaborg eller i Centret för militärmedicin i Riihimäki. Vid flygflottiljerna är evenemangen en del av aktiviteterna "Gör karriär inom militär luftfart".

Närmare information om programmet:

 • 26.4 Björneborgs brigad, Niinisalo, Kankaanpää
 • 3.5 Kajanalands brigad, Kajana
 • 3.5 Markstridsskolan, Villmanstrand
 • 4.5 Karelska brigaden, Vekaranjärvi, Kouvola
 • 9.5 Kustbrigaden, Obbnäs, Kyrkslätt
 • 11.5 Försvarsmaktens servicecenter, Joensuu
 • 15.5 Satakunta flygflottilj, Birkala
 • 16.5 Karelens flygflottilj, Rissala, Siilinjärvi
 • 17.5 Uttis jägarregemente, Uttis, Kouvola
 • 17.5 Nylands brigad, Dragsvik, Raseborg
 • 18.5 Reservofficersskolan, Fredrikshamn
 • 18.5 Lapplands flygflottilj, Rovaniemi
 • 18.5 Flottans musikkår, Åbo
 • 19.5 Centret för militärmedicin, Riihimäki
 • 24.5 Björneborgs brigad, Säkylä
 • 30.5 Pansarbrigaden, Parolannummi, Hattula
 • 2.6 Gardesjägarregementet och Försvarshögskolan, Sandhamn, Helsingfors
 • 2.6 Sjökrigsskolan, Sveaborg, Helsingfors