FI SV

Officerare till nya poster

Huvudstaben 13.4.2018 11.40
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 maj 2018.

Överstelöjtnant Aku Antikainen har beordrats till kommendör för Jägarartilleriregementet vid Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som branschchef på Huvudstabens operativa avdelning.

Kommendör Erkki-Tapani Heinonen har beordrats till avdelningschef för Enheten för lärande och bildtjänster vid Försvarsmaktens servicecenter.