Finländarnas numerär i Norra Afghanistan ökar

Huvudstaben 12.12.2018 10.00
Pressmeddelande

Enligt Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska utskottets beslut 27.6.2018 utökas från och med 1.1.2019 Finlands numerär i operationen Resolute Support i Afghanistan med omkring 60 soldater och verksamhetens tyngdpunkt flyttas till Mazar-e-Sharif i Norra Afghanistan, till det kommandoområde som leds av Tyskland.

Finland har medverkat i RS-operationen sedan år 2015 med omkring 40 soldater. Verksamhetens tyngdpunkt har varit i Kabul, där rådgivare jämte en skyddsavdelning tjänstgjort vid operationens stab, med en sammanlagd numerär på omkring 20 personer. Uppdraget för den i Kabul verksamma skyddsavdelningen avslutas inom loppet av år 2018 och en 30 personers skyddsavdelning koncentreras till Norra Afghanistan i februari 2019. Truppen inleder den operativa verksamheten från början av mars. Skyddsavdelningens uppgifter är att skydda rådgivarverksamheten samt de egna trupperna.

I Mazar-e-Sharif har verkat en 10 personer starkt finländskt nationellt stödelement jämte enstaka rådgivaruppdrag sedan år 2015. På området finns också stödelement för det nationella underhållet. Avtalen och en del av basens byggnader står redan klara.

Efter förändringen kvarstår ännu en cirka fem personer stark avdelning i Kabul. I Mazar-e-Sharif tjänstgör framledes omkring 55 soldater. Finländarna arbetar inom det nationella stödelementet, i rådgivaruppdrag samt i den stödtrupp som koncentreras till området. Skyddstruppens materiel för egenskydd och rörlighet koncentreras till området inom loppet av februari. Som fordonsmateriel använder truppen pansrade patrullfordon (RG32M) jämte pansrade trupptransportfordon (XA-203).

Den av Nato ledda operationen Resolute Support (RS) inledde sin verksamhet år 2015. Operationens uppgift är att stöda Afghanistans regering att uppnå och upprätthålla en säker återuppbyggnadsomgivning för att återuppbygga landet och stärka de demokratiska strukturerna. Med hjälp av militär rådgivning stöds de administrativa processerna för Afghanistans säkerhetsmyndigheter i exempelvis upprättandet av trupper, personaladministration jämte utvecklandet av personalen. Medverkan i stridsuppdrag ingår inte i operationens mandat.

Finland har medverkan i stabiliserandet och återuppbyggandet av Afghanistan sedan år 2002 genom militär krishantering, civil krishantering och utvecklingsarbete. Norra Afghanistan är en bekant verksamhetsmiljö för finländarna. Finländare tjänstgjorde i Mazar-e-Sharif åren 2006–2014 som dela av TST (Transition Support Team) Mazar-e-Sharif tillsammans med svenskarna.