FI SV

Försvarsmakten deltar i stabsövning i Storbritannien

Försvarsmakten 12.3.2018 15.40
Pressmeddelande

Försvarsmakten medverkar med stabsofficerare i övningen Joint Venture 18 den 12 - 23 mars 2018 i Storbritannien.

Övningen Joint Venture är anordnad och ledd av Storbritanniens stab för ramstatsgruppen JEF HQ (Joint Expeditionary Force Headquarters) och det är en stabs- och kommandoplatsövning.

Övningens målsättning är att utveckla den multinationella militära krishanteringsförmågan jämte försvarssamarbetet.