FI SV

Försvaret tillhör alla - Försvarsmakten 100 år

Huvudstaben 16.1.2018 9.30
Pressmeddelande

Försvarsmakten fyller i år 100 år. Temat för jubileumsåret är Försvaret tillhör alla. Under jubileumsåret 2018 anordnar Försvarsmakten över hundra publika evenemang över hela landet.

Under år 2018 förevisas Försvarsmaktens verksamhet på ett mångsidigt sätt från januari till december. Under sin hundraåriga verksamhet har Försvarsmakten enat finländarna för upprätthållandet av samhällsfreden. Bland beväringar, reservister och Försvarsmaktens personal finns många män och kvinnor med vitt skild bakgrund. Idag är Försvarsmakten en modern organisation, vars verksamhet berör oss alla.

Jubileumsåret till ära vill Försvarsmakten erbjuda ett brett spektrum över den samhälleligt viktiga försvarsverksamheten. På olika håll i Finland anordnas bland annat materielutställningar, verksamhetsförevisningar, konserter, parader samt öppna portars dagar. Vid jubileumsårets evenemang berättas det om myndighetssamarbetet, den moderna beväringsutbildningen, om reservens repetitionsövningar och om Försvarsmakten som arbetsgivare. Försvarsmakten 100 år kommer också att aktivt synas inom sociala medier.

Jubileumsåret alla evenemang finns samlade på webbsidan Försvarsmakten 100 år.