FI SV

Kommodor Tiilikainen blir Marinens stabschef

Huvudstaben 10.12.2018 15.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 januari 2019. Kommodor Tuomas Tiilikainen har beordrats till stabschef för marinen vid Marinastaben.

Kommodor Tiilikainen har tjänstgjort som chef för Sjökrigsskolan sedan augusti 2017. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som avdelningschef vid Marinstaben samt som stabschef för Kustflottan. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 1999 och han befordrades till kommodor år 2016.

Kommodor Veli-Petteri Valkamo har beordrats till operationschef för marinen vid Marinstaben Han tjänstgör för närvarande som marinens planeringschef på planeringsavdelningen vid Marinstaben. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som avdelningschef vid Marinstaben och som militärattaché i Warszawa Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 1999 och han befordrades till kommodor år 2015.

Kommodor Juhapekka Rautava har beordrats till chef för Sjökrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef vid Huvudstabens planeringsavdelning. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som representant Marinkommendören vid Huvudstaben och avdelningschef vid Sjökrigsskolan samt flottiljkommendör vid Finska vikens marinkommando. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till kommodor år 2017.

Kommodor Janne Muurinen har beordrats till marinens planeringschef vid Marinstaben. Han tjänstgör för närvarande som chef för Huvudstabens kansli. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som stabschef för Kustflottan, representant Marinkommendören vid Huvudstaben samt adjutant för Republikens president. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till kommodor år 2017.

Överste Pertti Holma har beordrats till inspektör för fältartilleriet vid Arméstaben. Han tjänstgör för närvarande som stabschef för Försvarsmaktens forskningsanstalt. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som huvudlärare i systemteknik vid Försvarshögskolans institution för krigsteknik, i specialuppdrag som studerande vid Joint Services Command and Staff College, Storbritannien, chef för Artilleriskolan vid Artilleribrigaden och Markstridsskolan. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 1999 och han befordrades till överste år 2018.

Överste Karri Heikinheimo övergick den 1 december 2018 till uppgiften som vice kommendör för Pansarbrigaden. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som chef för underrättelseskolan vid Försvarsmaktens underrättelsetjänst, militärattaché i Frankrike samt vid Pansarbrigaden kommendör för Helsingfors luftvärnsregemente. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2003 och han befordrades till överste år 2018.

Överstelöjtnant Timo Ristimäki har beordrats till stabschef för Försvarsmaktens forskningsanstalt. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens planeringsavdelning.

Överstelöjtnant Jarkko Patrikainen har beordrats till kommendör för Satakunta pionjär- och signalbataljon vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens operativa avdelning.

Kommendör Jarmo Säkkinen har beordrats till kommendör för Ekenäs kustbataljon vid Nylands brigad. Han tjänstgör för närvarande som äldre avdelningsstabsofficer vid Försvarsministeriet.

Överstelöjtnant Mikko Mustonen har beordrats till projektchef för utveckling av planeringsavdelningens administrationsutvecklingssektor vid Huvudstaben. Han tjänstgör för närvarande som chef för Enheten för informationshantering vid Försvarsmaktens servicecenter.

Överstelöjtnant Ville-Veikko Vuorio har beordrats till utbildningschef vid Markstridsskolans utbildningsavdelning. Han tjänstgör för närvarande som chef för Tavastlands regionalbyrå vid Pansarbrigaden.

Överstelöjtnant Hannu Koivisto har beordrats till chef för Tavastlands regionalbyrå vid Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som chef för Säkerhetssektorn och säkerhetschef vid Huvudstabens operativa avdelning.

Överstelöjtnant Antti Pyykönen har beordrats till chef för utbildningscentret vid Markstridsskolans simulatorkompetenscenter. Han tjänstgör för närvarande som utbildningschef vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Tomi Böhm har beordrats till HX-projektkoordinator på planeringsavdelningen vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för 31. Jaktflygdivisionen vid Karelens flygflottilj.

Överstelöjtnant Inka Niskanen har beordrats till kommendör för 31. Jaktflygdivisionen vid Karelens flygflottilj. Hon tjänstgör för närvarande som lärare i flygkrigskonst vid Försvarshögskolans institution för krigskonst.

Överstelöjtnant Jouni Junttila har beordrats till specialuppdrag (HX-huvudevaluerare)vid Satakunta flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som chef för Luftstridscentralen vid Satakunta flygflottilj.

Överstelöjtnant Mika Kulkas har beordrats till chef för Luftstridscentralen vid Satakunta flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef på planeringsavdelningen vid Flygstaben.

Överstelöjtnant Janne Hotta har beordrats till kommendör för Flygteknikdivisionen vid Luftkrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som chef för operativa avdelningen vid Flygstaben.

Majuri Antti Salo har beordrats till kommendör för Flygstödsdivisionen vid Satakunta flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som divisionsofficer vid Flygstödsdivisionen vid Satakunta flygflottilj.