FI SV EN

General Lindberg till Danmark

Huvudstaben 30.1.2018 18.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg medverkar i de nordiska och de baltiska försvarschefernas möte i Danmark den 31 januari 2018.

Det är fråga om ett årligen återkommande arbetsmöte och organisationsansvaret roterar mellan deltagarländerna. Värd för besöket denna gång är Danmarks försvarschef, Bjørn Bisserup. Mötesagendan består av de ärenden som de medverkande för till bordet.

Från Finland deltar vid sidan av kommendören för försvarsmakten också Huvudstabens planeringschef, brigadgeneral Vesa Virtanen samt kommendörens för försvarsmakten specialmedarbetare, kommodor Jukka Anteroinen och adjutanten, major Antti Rajahalme.