General Lindberg till Tyskland

Huvudstaben 23.5.2018 14.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Lindberg medverkar i ett möte sammankallat av kommendören för Förenta staternas styrkor i Europa, general Curtis Scaparrotti i Tyskland 24 maj 2018. Till mötet har inbjudits de Europeiska ländernas försvarschefer.

Mötet är en fortsättning på det hösten år 2017 i Washington D.C. anordnade mötet, där general Lindberg också medverkade tillsammans med andra försvarschefer. Det nu i Europa anordnade mötet är regionalt och sammankallar försvarscheferna för att granska nuläget och framtidsutsikter för kampen mot terrorismen ur militär synvinkel.

Tillsammans med kommendören för försvarsmakten reser försvarsmaktens beredskapschef, brigadgeneral Pasi Jokinen samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Antti Rajahalme.