FI SV EN

General Lindberg till Norge

Huvudstaben 8.3.2018 9.39
Pressmeddelande

Kommendören för Försvarsmakten, general Jarmo Lindberg i de nordiska försvarschefernas möte i Norge den 8 mars 2018.

Det är frågan om ett årligen återkommande möte vars arrangörsansvar roterar enligt ordförandeskapet i NORDEFCO. Finland verkade som ordförande år 2017. På mötesagendan står försvarssamarbetets verkställande och utveckling.

Från Finland deltar, förutom kommendören för försvarsmakten, Försvarsmaktens strategichef generallöjtnant Kim Jäämeri, Huvudstabens utbildningsavdelnings biträdande avdelningschef överste Petteri Tervonen, avdelningsstabsofficer kommendörkapten Sakari Soini samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Antti Rajahalme.