FI SV

General Lindberg till Belgien och Holland

Huvudstaben 14.5.2018 15.15
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg medverkar den 15 maj i Europeiska unionens militärkommitté möte (EUMC) och den 16 maj i Natos militärkommitté möte i den del som är avsedd för kompanjonsländer.

I sammankomsterna medverkar Europeiska unionens jämte Natos medlems- och kompanjonsländers militära ledning. Vid sidan av mötena träffar general Lindberg den 17 maj i Holland kommendören för Natos Allied Joint Force Command Brunssum, general Riccardo Marchiòn. Under resans gång sammanstrålar han också med Finlands Nato- och EU-ambassadörer och diskuterar aktuella ärenden med den finländska personalen vid Natos och EU:s beskickningar.

Från Försvarsmakten medverkar i mötena, förutom specialisterna vid Finlands beskickningar, Finlands militärrepresentant i Europeiska unionen och Nato i Bryssel, konteramiral Juha Vauhkonen och kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Antti Rajahalme.