General Lindberg till Belgien

Huvudstaben 23.10.2018 12.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg medverkar 24 - 25 oktober i Europeiska unionen militärkommittés möte (EUMC) i Bryssel. I mötet deltar Europeiska unionens medlemsländer högsta militära ledning.

Vid det två gånger årligen arrangerade mötet behandlas bland annat EU-ledda krishanteringsoperationer, unionens säkerhetsstrategi och totalsäkerhet samt utvecklingen av det allmänna säkerhetsläget i Europa ur militärt perspektiv.

Under resan träffar general Lindberg också ledningen för Europeiska försvarsbyrån och diskuterar aktuella ärenden med personalen för Finlands representation vid Europeiska unionen.

I träffarna och sammankomsterna medverkar från försvarsmakten, förutom personalen från Finlands representation vid Europeiska unionen, också Finlands militärrepresentant i Europeiska unionen, konteramiral Juha Vauhkonen samt kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Antti Rajahalme.