General Kivinen till Förenta staterna

Huvudstaben 23.2.2020 11.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen genomför ett besök i Förenta staterna 23 -27 februari.

Under besöket deltar general Kivinen i flera möten på toppnivå i Washington och träffar bland andra kommendören för Förenta staternas väpnade styrkor, general Mark A. Milley. På reseprogrammet finns också besök i Nato staber i Norfolk samt till Staben för Förenta staternas väpnade styrkor i Tampa.

I kommendörens för försvarsmakten följe ingår chefen för Försvarsmaktens logistikverk, ingenjörgeneralmajor Kari Renko, Finlands militärattaché i Förenta staterna, överste Petteri Seppälä samt biträdande militärattaché, kommendör Jussi Jämsén jämte kommendörens för försvarsmakten adjutant, major Annukka Ylivaara.