FI SV

Kanada leder inspektion i Finland

Huvudstaben 8.5.2018 8.00
Pressmeddelande

Kanada leder i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet i Finland 8 - 11 maj 2018. Inspektionsgruppen representerar också Kroatien och Förenta staterna.

Området som beordrats inspektion innefattar Pansarbrigadens, Björneborgs brigad, Satakunta flygflottilj samt Niinisalo övningsområden. Inom övningsområdena i Niinisalo anordnas den multinationella manövern NUOLI18.

I inspektionsgruppen ingår två kanadensiska soldater, en kroatisk och en soldat från Förenta staterna.

Målsättningen med inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådana militära aktiviteter som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner till andra medlemsländer.