FI SV

Jori Harju ny marinkommendör

Marinen 9.11.2018 11.50
Pressmeddelande

Republikens president har utnämnt marinens operationschef, kommodor Jori Harju till amiralstjänst för tiden 1.1.2019 - 31.12.2023 samt beordrat honom till kommendör för marinen från och med 1.1.2019.

Kommodor Jori Harju har tjänstgjort som marinens operationschef sedan år 2016. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som beredskapschef vid Marinstaben, chef för försvarsmaktens operationscenter vid Huvudstaben, äldre avdelningsstabsofficer vid Försvarsministeriet, avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens planeringsavdelning samt kommendör för Sveaborgs kustartilleriregemente.

Kommodor Harju har verkat i internationella uppdrag bland annat som biträdande kommendör för Sector Westin i UNIFIL-operationen. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 1999 och han befordrades till kommodor år 2015.

Harju efterträder i tjänsten den nuvarande kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus, som övergår till reserven vid årsskiftet.

Dessutom har republikens president från och med 1.1.2019 beordrat marinens stabschef flottiljamiral Timo Hirvonen till specialuppdrag vid Huvudstaben. Enligt försvarsmaktens planer ska flottiljamiral Hirvonen under slutet av året 2019 koordinera försvarsmaktens förberedelser inför Finlands EU-ordförandeskap.

Hirvonen har tjänstgjort som stabschef för marinen sedan år 2016. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Kustflottan samt som kommendör för Skärgårdshavets marinkommando. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 1997 och han befordrades till flottiljamiral år 2016.

En ny person till uppdraget som stabschef för marinen beordras senare.