Ett arbete med mening

Välkommen att bekanta dig med försvarsmakten som arbetsgivare! Försvarsmakten är en ansedd och modern statlig arbetsgivare, som erbjuder mångsidiga och krävande uppgifter runt om i Finland.

Av våra 12 000 anställda hör drygt 4 000 till civilpersonalen. Alla våra kunniga anställda utför ett arbete som uppskattas av finländarna.

Vi är en populär arbetsgivare

Försvarsmakten har redan under flera års tid placerat sig väl då unga sakkunniga tillfrågats om den mest idealiska arbetsgivaren. De viktigaste målsättningarna bland dem som svarade var balans mellan arbete och fritid, ett arbete med betydelse samt en säker arbetsplats.

Det är trevligt att jobba hos oss

Arbetsklimatet inom försvarsmakten har konstaterats vara bra. Våra anställda är speciellt nöjda med sin egen arbetsuppgift, vi-andan och sin närmaste förman. Undersökningar har visat att arbetsklimatet är gott jämfört med genomsnittet inom statsförvaltningen. Personalomsättningen är låg och de flesta har fast anställning.