Hoppa till innehåll

Offentlig delgivning - beslut av kustbrigaden 16.9.2022

Kustbrigaden
Utgivningsdatum 21.9.2022 21.23
Pressmeddelande

Kustbrigaden har 16.9.2022 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet under perioden 31.10–4.11.2022.

Kustbrigaden har 16.9.2022 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet under perioden 31.10–4.11.2022. 

Beslutet berör vissa fastigheter på kustområdet och skärgård i Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Sibbo och Borgå kommuner.

Beslutet finns framlagt till påseende på försvarsmaktens officiella webbplats https://puolustusvoimat.fi/sv/kungorelser

Närmare information om beslutet får av kaptenlöjtnant Mikko Kotilainen, tfn 0299 800.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats. 

I Kyrkslätt 21.9.2022

Yleistiedoksianto