Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Övningen Locked Shields 18 avslutad

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus 27.4.2018 12.43
Pressmeddelande

Försvarsmakten deltog i den internationella cyberförsvarsövningen Locked Shields 2018, under perioden 23 - 27 april 2018.

I övningen deltog plutoner från bland annat Nederländerna, Spanien, Portugal, Tyskland, Frankrike, Lettland, Litauen, Estland, Storbritannien och USA. Finland deltog både med en egen pluton och med en gemensam pluton tillsammans med Sverige. Utöver trupperna från deltagarländerna deltog även NATO med en egen pluton och med en EU CERT-EU-pluton.

Under övningen används varje år spetsteknologi och man övar verklighetstrogna cyberattacker. Övningsmiljön hade än en gång utvidgats jämfört med föregående år. Som nya element ingick mobilsystem, elsystem och vattenreningsverk. Försvaret av dessa system innebar nya utmaningar och ställde nya krav på deltagarnas kunnande.

En betydande framgång var samarbetet med de svenska kollegorna. Under övningen lyckades finländare och svenskar skapa gemensamma handlingssätt och processer, vilka i framtiden kan bidra till att samarbetet blir bättre och löper ännu mer effektivt.

Reservisterna gjorde viktiga iakttagelser

Civila företag, samhället och försvarsmakten profiterar alla av reservisternas deltagande i övningen. Deltagarna på Försvarsutbildningsföreningens kurs, försvarsmaktens personal och reservister fick under övningen öva på olika typer av skyddsmetoder samt knyta både nationella och internationella kontakter med experter inom branschen. Dessa kunskaper och kontakter har de nytta av även i sitt eget arbete. Samtidigt kunde försvarsmakten fastställa vilket kunnande reservisterna och deltagarna i Försvarsutbildningsföreningens kurs besitter och erbjuda dem ett utmärkt tillfälle att upprätthålla och förbättra sin yrkeskompetens.

Stämningen inom plutonerna och deltagarnas engagemang var på verkligt hög nivå under hela övningen. När övningen pågick som intensivast fokuserade alla på sina uppgifter, ibland så till den grad att de höll på att glömma bort att äta. Det måste också sägas att den röda, angripande, parten gjorde sitt bästa för att se till att all hölls vakna när det gällde att försvara de system som de hade beordrats att skydda.

Redan under förberedelserna inför övningen hittade det nationella teamet en tidigare okänd sårbarhet i systemen som skulle användas under övningen. Den här upptäckten är inte viktig bara under den här övningen, utan även i verkliga livet.

Sammanfattande kan man konstatera att det i Finland finns kompetent yrkesfolk både i det civila och inom försvarsmakten. De är alla motiverade och kompetenta för att skydda företagens och samhällets viktiga system.