Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Kaksi sotilasta istuu pöydän ääressä sisätiloissa, juttelee ja hymyilee. Toisella maastopuku m05 päällä ja toisella harmaa m83 puku.

Sotilastehtävät

Sotilaana voit työskennellä upseerina, erikoisupseerina, aliupseerina tai sopimussotilaana. Tehtävät edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa. Rekrytointiin kuuluukin 12 minuutin juoksutesti, jossa tulee saavuttaa tehtäväkohtainen fyysisen kunnon tavoitetaso.

Upseerien osuus puolustusvoimien henkilöstöstä on noin neljäsosa. He työskentelevät johto-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Tehtäväkierto ja runsas täydennyskoulutus ovat osa jokaisen upseerin uraa. Useimmat upseerit osallistuvat myös kansainvälisiin tehtäviin.

Erikoisupseerina työskentelet oman alasi korkeakoulutettuna asiantuntijana. Sinulta löytyy tehtävään soveltuva siviilikoulutus sekä työkokemusta. Pääsääntöisesti erikoisupseerilta edellytetään myös aliupseeri- tai reserviupseerikurssin suorittamista. Useimmat erikoisupseereista ovat koulutukseltaan tekniikan alan osaajia, insinöörejä tai diplomi-insinöörejä. Erikoisupseerina työskentelee kuitenkin myös pappeja ja kapellimestareita sekä osa lääkäreistä. He käyttävät työssään puolustusvoimien virkapukua ja sotilasarvoja. Puolustusvoimissa työskentelee tällä hetkellä noin 800 erikoisupseeria.

Aliupseerina teet monipuolista työtä oman erityisosaamisesi mukaisissa tehtävissä. Jokaiselle aliupseerille koulutetaan hänen tehtävässään tarvitsemansa osaaminen. Aliupseerit käyttävät työssään sotilas- tai virkapukua. Puolustusvoimissa työskentelee tällä hetkellä noin 2 500 aliupseeria.

Aliupseerit toimivat usein kouluttajan tehtävissä, mutta myös mm. johtamisjärjestelmäalalla, logistiikka-, huolto- ja vartiointitehtävissä, meri- ja ilmavalvonnassa, lentoteknillisissä tehtävissä sekä sotilassoittajina. Koulutuksessa painottuvat kouluttaja- ja esimiestehtävät, sodan ajan johtajatehtävät, koulutukseen liittyvien palvelusturvallisuusasioiden ja materiaalisen vastuun sisäistäminen omassa tehtävässä sekä yhteinen arvoperusta ja käytännön osaaminen.

Monen aliupseerin ja upseerin ura puolustusvoimissa on alkanut sopimussotilaana. Useimmiten sopimussotilaat ovat juuri kotiutuneita reserviläisiä, jotka hakeutuvat varusmiespalveluksensa jälkeen puolustusvoimiin töihin 6–12 kuukaudeksi. Yleensä sopimussotilaat palvelevat kouluttajatehtävissä joukko-osastossa, jossa he suorittivat varusmiespalveluksen. Avoimista sopimussotilastehtävistä voi tiedustella suoraan siitä joukko-osastosta, jossa on kiinnostunut työskentelemään.