Kuva Puolustusvoimat.

Uratarinat

Lue mitä siviilimme kertovat työstään

Laura kansainvälistää Puolustusvoimia

Laura kansainvälistää Puolustusvoimia

Laura Murto, englannin kielen asiantuntija, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kuva Puolustusvoimat"Ennen Puolustusvoimia olin freelance-kääntäjä ja tein esimerkiksi Euroopan unionille tulkkauksia. Työni oli epäsäännöllisen säännöllistä. Halusin jotain turvaa, vakaampaa työtä, ja kun Pääesikunnan kansainväliselle osastolle tuli englannin kääntäjän paikka auki vuonna 2006, päätin hakea. Minulla ei ollut juurikaan käsitystä sotilassanastosta tai termeistä, olin vain kerran aiemmin tulkannut amiraali Kaskealaa.

Työssäni tarvitaan hyvää tiedonhakutaitoa, sillä aika harvoin enää pärjää sillä, että olisi valmiita sanalistoja. Tarvitaan avointa mieltä, eikä kannata olettaa, että itse aina tietää ihan varmasti; on hyvä tarkistaa muualtakin. Englannin kieltä täytyy ylläpitää koko ajan, koska kieli elää.

Työnkuvaani kuuluu esimerkiksi kirjeiden, raporttien, esitteiden tai power point -esitysten kääntämistä englanniksi, tai valmiiksi englanniksi kirjoitettujen tekstien oikolukua. Järjestämme myös kansainvälisiin tehtäviin hakeville harjoitushaastatteluita. Työhöni kuuluu jonkin verran opetusta, ja joskus joku voi soittaa ja kysyä esimerkiksi miten jokin sana lausutaan. Aina autetaan tietysti sellaisissa tilanteissa.

Työssäni parasta on se, että minuun luotetaan asiantuntijana ja minulla on vapaat kädet tehdä töitä parhaaksi katsomallani tavalla. Aina kaikkiin ehdotuksiin ei välttämättä sanota heti joo, mutta sitten käydään vuoropuhelua. Olen oikeasti kiinnostunut niistä asioista, joita käännän ja oikoluen.

Kulttuurin tuntemista tarvitaan

Kääntäminen on aika paljon soveltamista. Varsinkin vieraalle kielelle kääntäessä täytyy muistaa, ettei vastaanottaja tunne Suomea tai Puolustusvoimia samalla tavalla kuin alkuperäistekstin laatija. Osa töistä menee kulttuurin tuntemisen puolelle. Kun käännämme tekstejä vieraille kielille, kansainvälistämme silloin Puolustusvoimia. Olisi vastuutonta olla ottamatta kulttuurisia asioita huomioon käännöksiä tehdessä.

Haluaisin vähän useammin päästä käymään joukko-osastoissa katsomassa, mitä siellä tehdään. Joskus meidän täytyy kääntää jotain, jossa kuvaillaan komppaniatason toimintaa. Se vaatii paljon tiedonhankintaa, koska aihe on itselle niin vieras.

Viihdyn Puolustusvoimissa, enkä haluaisi olla missään muualla töissä. Erikoistun täällä jatkuvasti, ja nyt alkaa olla jo iso tuntuma esimerkiksi siihen, mitä upseerit tarvitsevat lähtiessään esikuntatehtäviin ulkomaille. Puolustusvoimien vahvuus työnantajana on myös liikunnan tukeminen; saamme liikkua kaksi tuntia viikossa työajalla, mikä on ollut iso etu.

Kannustan ennakkoluulottomasti hakemaan Puolustusvoimille töihin. Itse mietin aikoinani, että mitä oikein teen Puolustusvoimilla, kun minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta puolustusvoimista enkä tuntenut sanastoa etukäteen. Mutta koskaan en ole katunut tätä päätöstä!"

Satu hoitaa ympäristöoikeudellisia asioita

Satu hoitaa ympäristöoikeudellisia asioita

Satu Sinkkonen, sotilaslakimies (ympäristölakimies), Puolustusvoimien logistiikkalaitos, Tampere

Kuva PuolustusvoimatAloitin työni Puolustusvoimissa vuonna 2009 sotilaslakimiehen tehtävässä Maavoimien esikunnassa Mikkelissä. Työtehtävien monipuolisuus kiinnosti; työnkuvaani kuului mm. sotilasrikosasioiden, vahingonkorvausasioiden sekä asevelvollisuuslainsäädäntöön liittyvien asioiden käsittelyä. Sittemmin työtehtäväni keskittyivät yhä enemmän ympäristöoikeudellisiin asioihin, muun muassa ampumaratojen ja ampuma- ja harjoitusalueiden toimintaedellytysten turvaamista koskeviin kysymyksiin. Nykyään työskentelen näiden asioiden parissa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa Tampereella. Mainittakoon vielä, että työskentelen siviilitehtävissä, eikä työssäni edellytetä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista.

Voimassa oleva ympäristönsuojelulainsäädäntö asettaa useita reunaehtoja Puolustusvoimien toiminnalle esimerkiksi ampumaradoilla ja ampuma- ja harjoitusalueilla. On ollut ilo havaita, että Puolustusvoimissa ympäristönsuojeluun liittyviin asioihin panostetaan ja että ympäristönsuojelun merkitys ymmärretään yhtenä toiminnan jatkuvuuden mahdollistavana tekijänä.

Työni on mielenkiintoista ja pääsen työssäni tutustumaan hyvinkin erilaisiin kohteisiin ja toimintoihin maa-, meri- ja ilmavoimissa. Puolustusvoimissa asioita tulee aina tarkastella myös poikkeusolojen näkökulmasta, mikä tuo mielenkiintoisen ulottuvuuden myös sotilaslakimiehen tehtävään.

Tehtävässäni tarvitaan taitoa ymmärtää ennakoivasti erilaisten viranomaispäätösten ja ratkaisujen merkitys puolustusvoimien toimintaedellytyksiin. Laajatkin asiakokonaisuudet on omaksuttava nopeasti, jotta pystyy tuottamaan tarvittavan juridisen analyysin toisinaan hyvinkin lyhyessä määräajassa. Lainsäädännön kehitystä on seurattava tiiviisti ja osattava hahmottaa sen merkitys suhteessa puolustusvoimien tarpeisiin. Samaan asiaan voi liittyä useita erilaisia intressejä, muun muassa puolustusvoimien tarpeita sekä ympäristönsuojelulainsäädännön ja ympäröivän yhteiskunnan asettamia vaatimuksia, joita on pyrittävä sovittamaan yhteen.

Puolustusvoimissa kannustetaan oman ammattitaidon kehittämiseen ja olen itsekin osallistunut useisiin koulutustilaisuuksiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Monipuolisten työtehtävien ohella työssäni ehdottomasti parasta on loistavat työkaverit, joiden kanssa on helppoa ja mutkatonta tehdä töitä. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite – maanpuolustus – mikä auttaa ylläpitämään hyvää yhteishenkeä.

Salla on rekrytoinnin asiantuntija

Salla on rekrytoinnin asiantuntija

Salla Aronen, henkilöstösuunnittelija, Sotilaslääketieteen keskus, Riihimäki

Kuva Puolustusvoimat"Olen ollut Puolustusvoimissa töissä vuodesta 2001, jolloin aloitin Helsingin ilmatorjuntarykmentissä toimistosihteerinä. Koulutukseltani olen merkonomi, ja olen suorittanut puolustusvoimissa arkistonhoidon tutkinnon. Ennen Puolustusvoimia olen tehnyt erilaisia sihteerin- ja toimistosihteerin tehtäviä eri yrityksissä.

Henkilöstösuunnittelijan tehtävät aloitin huhtikuussa 2013. Pääpaino työtehtävässäni on rekrytointi yhteistyössä Puolustusvoimien palvelukeskuksen kanssa. Rekrytoimme esimerkiksi lääkäreitä, erikoisupseereita, kenttäsairaanhoitajia tai sairaala-apulaisia. Tehtävääni kuuluu rekrytoinnin koko elinkaari, eli siitä asti, kun tulee tarve palkata uusi työntekijä siihen asti, kun henkilö on valittu tehtävään. Teen tarvittaessa toimintatapa-analyysi testauksia, tarkastan valintamuistioita, valmistelen esittelyjä - ja tehtävään määräämisasiakirjoja. Rekrytoinnin lisäksi monet muut henkilöstötoimiston tehtävät kuuluvat toimenkuvaani.

Työssäni tarvitaan henkilöstöasioiden hyvää tuntemusta. Erilaisten ihmisten kanssa pitää tietysti tulla toimeen sekä tarvitaan myös tarkkuutta, joustavuutta ja tietysti valtion virka- ja työehtojen tuntemista.

Hyvä porukka töissä auttaa

Teen päivittäistä työtäni henkilöstötoimiston ihmisten kanssa, ja henkilöstösuunnittelijana tietysti myös koko Sotilaslääketieteen keskuksen henkilökunnan kanssa. Työilmapiiri meillä on tosi loistava! Se on tärkeää työssä jaksamiselle.

Minulla on vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät, ja saan tehdä töitä ja olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Samanlaista työpäivää on harvoin. Haastavaksi työn tekee sen hektisyys: aikataulut useimmiten sanelee kiireen. Toisaalta tykkään myös siitä, pieni kiire on välillä ihan hyvä ja pitää virkeänä.

Puolustusvoimat on mielestäni mukava ja monipuolinen työpaikka. Vaikka työpaikan sijainti ja tehtävät on välillä vaihtuneet, työyhteisö on aina ollut aina mukava ja kannustava."

Pia on talouden kehittäjä

Pia on talouden kehittäjä

Pia Nieminen, laskentapäällikkö, Pääesikunta, suunnitteluosasto

Kuva Puolustusvoimat"Tulin Puolustusvoimille töihin maaliskuussa 2006. Olin työskennellyt yksityisellä puolella viennin ja talouden tehtävissä ennen sitä. Ajattelin, että Puolustusvoimat on valtion työpaikoista kiinnostavin. Olimme muuttamassa perheeni kanssa pohjoiseen ja katselin, mitä työpaikkoja Rovaniemellä olisi tarjolla. Hain ja pääsin Lapin sotilasläänin esikuntaan taloussuunnittelijaksi.

Minulla kävi hyvä onni, että sain sellaisen tehtävän, jossa pystyin etenemään urallani. Tammikuussa 2008 siirryin Jääkäriprikaatiin talouspäälliköksi, jonka jälkeen lokakuussa 2010 Pääesikunnan kansliaan, Helsinkiin, Pääesikunnan controlleriksi. Suunnitteluosastolle sijoittuneen puolustusvoimien controllerin tehtävän kautta siirryin laskentapäälliköksi. Nykyisessä työtehtävässäni aloitin helmikuussa 2014.

Työnkuvaani kuuluu Puolustusvoimien maksuliike ja kirjanpito, sekä niiden kautta talouden prosessit ja SAP-tietojärjestelmän kehittäminen talouden osalta. Tässä työssä vaaditaan pitkäaikaista talous- ja valtionhallinnon osaamista. Suureksi eduksi on Puolustusvoimien eri toimintojen tunteminen, joka auttaa ymmärtämään kirjanpidon ja talouden lukujen muodostumista sekä asioita niiden taustalla. Minulle on ollut iso rikkaus saada toimia niin joukko-osasto-, puolustushaara- kuin puolustusvoimat tason tehtävissä.

Ei pääse pitkästymään

Normaaliin työpäivääni kuuluvat muun muassa Puolustusvoimien maksuliikkeen ja kirjanpidon ohjaavat tehtävät sekä yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa. Puolustusvoimauudistus vaikuttaa tällä hetkellä paljon työhön. Me laadimme ohjeistuksia sekä kehitämme prosesseja, toimintatapoja ja tietojärjestelmiä muutoksessa. Talouden prosessivastaavana toimin talouden asiantuntijana kehittämistyössä, ja työpäivääni kuuluukin merkittävissä määrin aktiivinen osallistuminen SAP-tietojärjestelmän kehittämiseen.

Osastollani on oikein hyvä yhteishenki. Meitä on aika pieni porukka, joten me keskustelemme ja pohdimme asioita yhdessä. Saan myös tehdä yhteistyötä puolustushaarojen ja joukko-osastojen talouden ihmisten sekä muiden toimialojen asiantuntijoiden kanssa, mikä on mielestäni rikkaus. Työ on monipuolista ja antaa hyvin mahdollisuuksia kehittyä ja oppia. Välillä nämä muutokset saattavat tuntua vaativilta, mutta eipähän pääse pitkästymään, kun koko ajan tapahtuu!

Vapaa-ajallani harrastan ratsastusta; vuokraan hevosta muutaman kertaa viikossa. Vietän tietenkin myös paljon aikaa pian 8-vuotiaan poikani kanssa. Toivon, että voin tulevaisuudessakin pysyä puolustusvoimilla töissä ja kasvattaa osaamistani edelleen. Puolustusvoimat on iso organisaatio, joka tarjoaa monenlaisia ja –tasoisia tehtäviä ympäri Suomea."

Minna on muutosjohtamisen osaaja

Minna on muutosjohtamisen osaaja

Minna Pohja, siviilihenkilöstöalan toimialajohtaja, Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Kuvassa Minna Pohja. Kuva Puolustusvoimat."Tulin Puolustusvoimille töihin koulutussihteeriksi Satakunnan lennostoon vuonna 1996. Aiempi työhistoriani oli muualla valtiolla, kuten verohallinnossa ja työvoimahallinnossa. Äitiyslomani oli juuri päättynyt ja siirryimme perheeni kanssa Tampereen seudulle. Pidin Puolustusvoimia houkuttelevana ja miellyttävänä työnantajana.

Tehtävässäni toimin itsenäisesti siviilihenkilöstön palvelusuhteeseen liittyvien asioiden suunnittelijana, valmistelijana, kehittäjänä, hoitajana ja erityisasiantuntijana. Tehtävääni liittyvät suunnittelu- ja kehittämistehtävät sekä vuorovaikutus kohdentuvat henkilöstöalan toiminnan suunnitteluun, organisointiin, työantajakuvaan ja rekrytointiin, esimiestoimintaan ja johtamiseen, osaamiseen, seuraajasuunnitteluun, palkitsemiseen ja palvelussuhteen ehtoihin, henkilöstön toimintakykyyn sekä henkilöstön määrään ohjaavaan suunnitteluun. Henkilöstön ohjaus ja tukeminen ovat päivittäistä työskentelyä henkilöstön kanssa.

Työssäni tarvitaan laajaa ja syvällistä henkilöstöalan kokonaistoimintakentän osaamista henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvän päätösvalmistelun onnistumiseksi. Minulta edellytetään muun muassa henkilökohtaista uskottavuutta ja kommunikaatiotaitoja, oleellisen hahmottamista, osien ja kokonaisuuksien hallintaa, syvää muutosdynamiikan ja prosessien ymmärtämistä, hyvää hallinto- ja julkisoikeuden osaamista, työ- ja virkamieslainsäädännön tuntemusta. Tehtävään kuuluu tuntea myös hallintoriita- ja hallintolainkäytön perusasiat. Laaja henkilöstöjohtamisen osaaminen syntyy kokemuksen kautta.

Empatia on tärkeä osa työtä

Työssäni tarvitaan myös hyvää tilanteenhallintaa, taitoa rakentaa luottamusta, tilanneherkkyyttä sekä taitoa ihmisten yksilölliseen kohtaamiseen. Paineensietokyvyn ja vuorovaikutustaitojen on oltava vahvoja. Välillä pitää muistaa nauraa asioille - hymy ja iloisuus kantavat pitkälle.

Pidän suunnittelu- ja kehittämistehtävistä henkilöstöalalla. Parasta on se, kun kokee, että pystyy vaikuttamaan johonkin suurempaan. Työssäni haastavaa on erilaisten keinojen, menettelyjen, vaihtoehtojen ja uusien näkökulmien etsiminen säädösten rajoissa pysyen ja niitä soveltaen. Välttämättä minulle esitettyihin kysymyksiin en osaa vastata, jolloin otan asiasta selvää ja ohjaan kysyjän oikean tiedon äärelle. Työ henkilöstöalalla on organisaatiomme sisäistä palvelutyötä.

Olen urani aikana oppinut valtavasti kokeneemmilta kollegoilta, ja se on ollut valtava voimavara. Työnantajalta olen saanut kaiken tuen ja koulutuksen, mitä olen halunnut ja tarvinnut. Muutoksen johtaminen on se vahvin osaamiseni, ja siihen haluan keskittyä.

Vapaa-ajallani harrastan puutarhanhoitoa. Omassa puutarhassa rikkaruohojen nyppiminen on ihan loistavaa vastapainoa työlle. Rakastan luonnossa olemista ja käyskentelyä, etenkin koiran kanssa. Sen lisäksi kuntosaliharjoittelu kuuluu vahvasti elämääni."

Pia avustaa sotavarustepäällikköä

Pia avustaa sotavarustepäällikköä

Pia Kosola, osastosihteeri, Pääesikunnan logistiikkaosasto

Kuva Puolustusvoimat"Olen ollut Puolustusvoimien palveluksessa 20 vuotta. Halusin Puolustusvoimille töihin, koska maanpuolustus on lähellä sydäntäni. Miesvaltaisella alalla työskentely on mielestäni myös reippaampaa ja suorempaa ja koen sen enemmän omakseni. Ennen Puolustusvoimia olen työskennellyt kunnalla, valtiolla ja yksityisellä puolella.

Tämänhetkiseen työnkuvaani kuuluu lähinnä sotavarustepäällikön kalenterista vastaaminen, hänen puheluihinsa vastaaminen ja puheluiden välittäminen hänelle. Luonnollisesti avustan häntä muutenkin aina tarpeen mukaan. Toimin myös osaston HR-sihteerinä, eli hoidan muun muassa loma- ja virkavapaa-asioita ja työaikakirjanpitoa. Toimin osastosihteerinä, joka on talousasioiden sijainen. Vuoden 2015 alussa Pääesikunnan materiaaliosasto ja logistiikkaosasto yhdistyvät ja viidestä sihteeristä jäljelle jää kaksi. Toinen sihteereistä hoitaa johdon sihteeripalveluita, joten minun tehtäväkseni jää hoitaa koko osaston muut sihteeripalvelut.

Työssäni vaaditaan prosessien hallintaa, osaston toimintatapojen tuntemusta, tiedonhallinan taitoja, kielitaitoa ja järjestelykykyä. Tehtävässä on eduksi olla sosiaalinen ja kiinnostunut uusista asioista.

Työn ohessa voi kouluttautua

Työpäiväni aikana hoidan monenlaisia tehtäviä, kuten vastailen sotavarustepäällikön puheluihin ja sähköposteihin, noudan ja jaan osaston postin, varaan kokoustiloja ja tilaan kahvituksia eri tilaisuuksiin. Kuulun Pääesikunnan ja Helsingin varuskunnan hyvinvointitoimikuntiin ja niihin liittyen käyn kokouksissa ja pohdin millaisia tapahtumia tai asioita voitaisiin järjestää, jotta henkilökunta voisi hyvin.

Olen ehtinyt puolustusvoimissa oloni aikana olla monissa eri paikoissa sihteerin tehtävissä, kuten Merisotakoululla, Helsingin sotilasläänin esikunnassa, Pääesikunnan teknillisellä kehitysosastolla ja nyt sotavarustepäällikon sihteerinä. Työn ohessa pääsee kouluttautumaan, kun esittää esimiehelle koulutusta, josta on hyötyä omissa työtehtävissä nyt tai tulevaisuudessa. Olen työn ohessa suorittanut atk-tukihenkilökoulutuksen sekä sihteerin ammattitutkinnon.

Tulevaisuudessa haluaisin tehdä työtä, jossa saan olla paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Minua kiinnostaisi paljon esimerkiksi viestintäala tai jokin koulutusalaan liittyvä tehtävä. Myös johdon sihteeritehtävät tuntuvat edelleen kiinnostavilta."

Juha on arkistoinnin ammattilainen

Juha on arkistoinnin ammattilainen

Juha Västilä, arkistonhoitaja, Ilmavoimien esikunta

Kuva Puolustusvoimat"Olen ollut Puolustusvoimilla töissä noin puolitoista vuotta. Koulutukseltani olen humanististen tieteiden kandi ja gradua vaille maisteri. Ennen Puolustusvoimia työskentelin pätkiä määräaikaisena arkistonjärjestämisprojekteissa kuten Maakunta-arkistolla ja oppilaitoksissa.

Hain Puolustusvoimille, koska avoinna ollut työtehtävä oli sitä, mitä halusin. Vastuun määrä ja työtehtävä tuntuivat sopivalta lyhyiden määräaikaisten työpätkien jälkeen. Ajattelin, että valtion työpaikka on myös turvallinen ja luotettava.

Työssäni vastaan kirjaamon toiminnasta ja toimin kirjaamotiimin vetäjänä. Työssä tarvitaan arkistoinnin ja asiakirjahallinnan tuntemusta. Lisäksi PVAH:n tunteminen on oleellista, ja yleensä puolustusvoimien arkistojärjestelmän tunteminen. Puolustusvoimien omat järjestelmät oppii tietysti työn ohessa. Järjestelykykyä tarvitaan, koska usein on pieniä mutta pitkäkantoisia projekteja, joita pitää pystyä pyörittämään.

Toisia autetaan

Työpäivien kulku vaihtelee, toisinaan kestää useampi viikko järjestää arkisto tai hävittää vanhoja asiakirjoja. Sitten on pienimuotoisia hommia kuten seuraavan vuoden tilattavia lehtiä.

Työssäni saan jatkuvasti olla tekemisissä eri ihmisten ja koko esikunnan kanssa, tässä oppii tuntemaan koko talon toiminnan. Haastavinta on se, miten saa oman toimialan tärkeyden tuotua esille, koska ydintehtävä puolustusvoimissa on kuitenkin jotain täysin muuta kuin paperien säilyttäminen. Jotkut käytännöt ovat myös olleet aika vanhoja, ja puolustusvoimien arkistoinnissa onkin vielä kehitettävää.

Tiimissämme on hyvä yhteishenki. Toisia autetaan ja yritetään ennakoida, milloin avuntarvetta voisi olla. Meillä on liukuva työaika, tosin kirjaamossa on jonkun aina päivystettävä virka-aikaan. Tulevaisuudessa haluaisin olla jossain enemmän asiaintuntija- ja kehittämistehtävässä, vaikka puolustusvoimissa."

Mari-Ella tutkii räjähteitä

Mari-Ella tutkii räjähteitä

Mari-Ella Sairiala, erikoistutkija, tutkimusalajohtaja, Puolustusvoimien tutkimuslaitos, räjähde- ja suojelutekniikkaosasto

Kuva Puolustusvoimat"Olen ollut Puolustusvoimilla töissä kesäkuusta 2000, jolloin tulin tekemään diplomityötäni tänne. Onnellisten sattumien summana jäin ja olen ollut Puolustusvoimilla siitä asti. Kaikki alkoi siitä, kun hain opiskeluaikoina kesäharjoituspaikkoja ja näin koulun ilmoitustaululla valtionhallinnon paikkoja. Tutkimuslaitoksessa oli ilmoitettu yksi kesätyöpaikka. Hain sinne, mutta ehdin tehdä sopimuksen paperitehtaaseen, kun minulle soitettiin, että tulisinko tutkimuslaitokselle. En tietenkään päässyt enää, mutta kesän jälkeen otin yhteyttä ja kysyin, löytyisikö diplomityön tekemiseen paikka. Sitä kautta tulin töihin.

Pääsin diplomityön jälkeen tekemään erään työntekijän osa-aikaeläkkeen toista puolta. Sen jälkeen minusta tuli äitiysvapaan sijainen ja lopulta tutkijan virka aukesi vuonna 2003. Olin ehtinyt olla aseruutitutkijana, ja viran myötä siirryin ohjuspropulsiopuolelle rakettiruutitutkijaksi. Siinä tuli kansainvälisiä tehtäviäkin kuten EDA R&T alatyöryhmien koordinaatiohommia. Vuonna 2010 tarkistettiin työnkuvaani ja minusta tuli vanhempi tutkija. Lopulta 2013 siirryin nykyiseen tutkimusalajohtajan tehtävään ja erikoistutkijan virkaan.

Toimin tutkimusalajohtajana energeettiset teknologiat tutkimusalalla, jossa tutkimus painottuu räjähdealan tutkimuksiin. Työtäni ovat tutkimusalan johtaminen, hallinnointi ja markkinointi puolustusvoimissa, koska vieläkään kaikki eivät tiedä meidän olemassaolosta. Yritän selvittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa, miten tutkimusalamme voisi auttaa puolustushaaroja ja muita Puolustusvoimien yksiköitä. Tutkimusalalla minulla on johdettavana kymmenen tutkijaa. Toimin myös siviiliräjähteiden tarkastuslaitoksen johtajana. Laitos on istutettu meidän tutkimusalan sisälle ja sen tarkoituksena on toteuttaa siviiliräjähteiden CE tyyppihyväksyntöjä.

Työtehtävät ainutlaatuisia

Työpäiväni alkaa yleensä käynnistämällä tietokoneen. Työpäivät voivat olla todella erilaisia, mutta paljon istun työpöytäni ääressä hyväksymässä työohjeita, hankintoja, virkamatkoja ja vastaavia. Käyn asiakastapaamisissa ja neuvotteluissa. Toisinaan olen saappaat syvällä savessa, kuten äskettäin koetoiminnan yhteydessä Lapin tunturissa. Työssä parasta on vaihtelevat ja sisällöltään varsin monipuoliset työpäivät, voin tosiaan nousta suon mudista seuraavaksi päiväksi kenraalien illallispöytään. Nämä työtehtävät ovat myös varsin ainutlaatuisia, joten koen tekeväni jotain erilaista.

Teen paljon paperitöitä ja itsestäni tuntuu että se vie paljon aikaa lopputuloksen kannalta oleellisemmilta töiltä. Puolustusvoimien rakenne on varsin hierarkkinen ja johtoportaita on paljon, mikä hidastaa tehtävien saapumista alas asti, jolloin niihin reagoimiseen ja vastaamiseen jäävä aika voi jäädä lyhyeksi.

Työporukassa meillä on aivan mahtava henki ja olemme hyvä porukka. Meillä ei ole hierarkiakynnyksiä vaan kaikkien kanssa puhutaan ja voidaan nauraa toisten kömmähdyksille. Tämä on avoin ja helppo ympäristö, jossa on mukava tehdä töitä."

Soili on SAP -tietojärjestelmän asiantuntija

Soili on SAP -tietojärjestelmän asiantuntija

Soili Herrala, suunnittelija, Ilmavoimien esikunta, henkilöstöosasto

Kuva Puolustusvoimat"Ennen puolustusvoimia olin töissä Sydän-Suomen kansanterveystyön kuntayhtymässä. Olin toimistosihteerin virassa, jossa pääsin tekemään monenlaista: palkanlaskentaa, kirjanpitoa, ostoreskontraa, koulutin tietojärjestelmien käyttöä ja myös atk-tukihenkilön työt kuuluivat tehtäviini. Koulutukseltani olen YO-merkonomi, ja omalla ajalla opiskeltu tradenomin tutkinto on opinnäytetyötä vaille valmis.

Vuonna 1998 Sydän-Suomen kansanterveystyön kuntayhtymä lakkautettiin, ja jäin työttömäksi. Ehdin olla 2,5 kuukautta työttömänä. Kävin hetken aikaa työllisyyskurssia. Samaan aikaan seurailin tiiviisti työpaikkailmoituksia ja ilokseni huomasin Ilmavoimien esikunnassa olevan kaksi toimistosihteerin paikkaa auki. Hain paikkoja ja pääsin haastatteluun. Hakuilmoitus oli houkutteleva, koska käytössä oli sama taloushallinnon tietojärjestelmä, jota olin käyttänyt edellisessä työpaikassanikin Ja muutenkin paikka tuntui houkuttelevalta – olinhan ollut toistakymmentä vuotta kuntasektorilla töissä, sitä ennen pankissa ja kunnalla, joten julkinen sektori tuntui enemmän kuin tutulta. Aloitin toimistosihteerin virassa ilmavoimien ylilääkärin sihteerinä maaliskuussa 1999. Samalla olin myös ilmavoimien potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä.

Työnantaja on tukenut kehittymistäni työssä hyvin. Ollessani sihteerinä sain mahdollisuuden vaihtaa työni sisältöä ja otin vastaan atk-suunnittelijan tehtävän. Niinpä toimistosihteeristä tuli atk-suunnittelija ja myös palkkauksen arviointiryhmä muuttui siviilitehtävistä asiantuntijatehtäviin. Olen aina tykännyt olla tietojärjestelmien kanssa tekemisissä, ja niiden oppiminen ja käytön tukeminen ovat olleet lähellä sydäntä. Haluan oppia uutta ja kehittää itseäni.

Työn mielekkyys on myös osa työhyvinvointia

Työskentelen SAP-tietojärjestelmän parissa. Toimin ilmavoimien PVSAP-integraatiopäällikkönä. Tehtäviini kuuluu muun muassa koordinoida SAP-tietojärjestelmän muutoksia puolustusvoimauudistuksessa sekä käyttövaltuushallinta ja verkostoituminen eri asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa. Teen yhteistyötä muiden puolustushaarojen ja joukko-osastojen integraatiopäälliköiden sekä sovellusvastuuhenkilöiden kanssa. Sovellusvastuuhenkilöt ovat avainasemassa järjestelmän kouluttamisen ja osaamisen jalkauttamisessa.

Suvi toimii ICT -alan esimiestehtävissä

Suvi toimii ICT -alan esimiestehtävissä

Suvi Hyyryläinen, tietopalvelupäällikkö, sektorijohtaja, Puolustusvoimien palvelukeskus, Tiedonhallintapalveluyksikkö

Kuva Puolustusvoimat."Tulin Puolustusvoimille töihin kesällä 2010. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, ja ennen Puolustusvoimia toimin vastaavissa järjestelmänkehitystehtävissä yksityisellä puolella. Puolustusvoimat kiinnosti minua organisaationa, se vaikutti dynaamiselta paikalta. Allekirjoitan Puolustusvoimien arvot. Perheestäni myös useampi henkilö on työskennellyt puolustusvoimille, joten olen tiennyt työnantajan ominaisuudet sekä hyvässä että huonossa.

Työskentelen tietojärjestelmien kehittämistehtävissä, ja toimin tiimini esimiehenä. Minulla on kymmenen alaista, jotka tekevät erilaisia järjestelmän kehittämiseen liittyviä tehtäviä. SAP on isoin kokonaisuus, jota pyöritämme. IT-palveluiden johtaminen vaatii kokonaisuuksien ymmärtämistä, mistä kaikesta järjestelmäkehitys muodostuu ja mitä pitää huomioida ennen kuin tulos on loppukäyttäjän pöydällä.

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu asioiden suunnittelua ja erityisesti alaisten asioiden hoitamista. Paljon on myös kokouksia. Usein tulee jotain tietojärjestelmiin liittyviä kiireellisiä asioita, jotka keskeyttävät rutiinityöt. Tärkein sidosryhmäni on ehdottomasti oma tiimini. Mulla on käynyt tosi hyvä mäihä, sillä meillä on mahtava porukka töissä. Ei tarvitse työpaikalla hirveästi miettiä, mitä suustaan päästää! Saan paljon iloa siitä, kun tiimini onnistuu, ja alaisteni kehityksen seuraaminen on iso osa työtäni. Töihin ei ole ikinä kurja mennä!

Siviileille hienoja mahdollisuuksia

Esimiestyössä vaaditaan ihmisten kohtaamisen taitoja. Usein tehtävien ja aikataulujen ristipaineessa on haastavaa, mutta jotenkin on osattava luovia ulos lopputuloksen kanssa. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Tärkeää on muistaa, että sen kaiken keskellä on ihmisiä tekemässä tätä työtä. Joskus meidän organisaatiossa unohtuu ihmisten motivointi.

Koen, että nuorena esimiehenä ja siviilinä tällaisessa tehtävässä olen saanut työnantajalta kannustusta työssäni. Olen esimerkiksi hyödyntänyt meidän omaa esimiesvalmennusta, siitä saa tosi paljon irti. Oma esimieheni on aina tukenut minua, ja työssä olen oppinut paljon.

Vaikka olen ollut jo monta vuotta tehnyt töitä järjestelmien parissa, niin mielestäni se on edelleen mielenkiintoista! Puolustusvoimat tarjoaa siviileille älyttömän hienoja mahdollisuuksia, ja saa toimia ihan erilaisessa ympäristössä kuin missään muualla."

Mikko kehittää tietojärjestelmiä

Mikko kehittää tietojärjestelmiä

Mikko Soininen, ICT-asiantuntija, Puolustusvoimien palvelukeskus, Joensuu

Kuva PuolustusvoimatKun Puolustusvoimien palvelukeskus käynnisti toimintaansa Joensuussa vuonna 2014 ja palvelukseen haettiin IT-osaajia, en epäröinyt hakea tietopalvelusuunnittelijan paikkaa. Tehtävä kiinnosti ja työpaikan sijainti oli hyvä, sillä työskentelin tuolloin yksityisessä yrityksessä Palvelukeskuksen tuntumassa. Aloitin puolustusvoimissa samana syksynä.

Tehtäviini kuuluu sekä projektipäällikkyyttä että asiantuntijatehtäviä. Tällä erää työskentelen palvelukeskuksen raportointipalvelun ja SAP-järjestelmän kriittisten prosessien testausautomaation kehittämistehtävissä. Työtehtäviini lukeutuvat myös asiakastuki ja kouluttaminen.

Uusia asioita ja opittavaa on tullut vastaan yllättävän paljon, vaikka siirryin aika lailla vastaavanlaisesta tehtävästä nykyiseen. Kaikki on mennyt tosi hyvin ja työn sisältö on ollut juuri sellainen, miksi se rekrytointivaiheessa kuvattiin.

Palvelukeskuksessa odotti uusi organisaatio ja suurempi työyhteisö neljällä eri paikkakunnalla, noin 200 henkilöä. Koen, että meillä on rento tekemisen meininki ja työ sujuu jouhevasti kaikkien eri ammattiryhmien kanssa. Käsitys työskentelystä sotilaiden kanssa on muuttunut. Tähän vaikuttaa varmasti se, että aikaisemmat kokemukset heidän kanssaan työskentelystä olivat omalta varusmiespalvelusajaltani. Silloin lähtökohdat olivat hiukan erilaiset kuin nyt toimiessamme asiantuntijaorganisaatiossa.

Puolustusvoimissa olen huomannut, että työnantaja on aidosti kiinnostunut työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan. Työntekijöitä kannustetaan pitämään itsestään huolta esimerkiksi tukemalla liikkumista eri muodoissa. Myös liukuva työaika helpottaa työn ulkopuolisen arjen pyörittämistä suuresti.

Olen kotoisin Joensuusta ja käynyt kouluni kaupungissa. Asuin tosin puolenkymmentä vuotta pääkaupunkiseudulla töiden takia, mutta pääsin palaamaan myöhemmin takaisin. Minusta puolustusvoimissa työ ja vapaa-aika ovat hyvässä tasapainossa. Siitä on myös perheeni kiitellyt. Kaikki on mallillaan ja odotan kiinnostavia työtehtäviä sekä mukavia työpäiviä jatkossakin.

Tuulan ylilääkärin tehtävä vaatii itsenäisyyttä ja kehitysotetta

Tuulan ylilääkärin tehtävä vaatii itsenäisyyttä ja kehitysotetta

Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, Sotilaslääketieteen keskus, Helsinki

Tuula Hannila-Handelberg. Kuva Puolustusvoimat.Siirryin Puolustusvoimien palvelukseen vuonna 2013. Olen taustaltani sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri ja työskennellyt aikaisemmin sairaalamaailmassa. Pitkään potilastyötä tehneenä myös asiantuntijatehtävät kiinnostivat minua.

Puolustusvoimat työnantajana ei ollut minulle ennestään tuttu. Työtehtävät ovat osoittautuneet mielenkiintoisiksi, sillä työ on monipuolista ja vaatii itsenäistä otetta. Työssäni on paljon liikkumavaraa, jota voi soveltaa hyvin tutkimus- ja kehittämistyössä.

Puolustusvoimien terveydenhuolto on muuttunut vuosien saatossa. Varusmiesten perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan varuskuntaterveysasemilla, mutta erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirien toimesta. Siksi on tärkeää tuntea molempien toimintatavat. Vastaan puolustusvoimissa tartuntatautien ehkäisyyn ja hallintaan liittyvästä suunnittelusta, koulutuksesta ja ohjauksesta yhteistyössä muiden kansallisten terveysviranomaisten kanssa. Työtehtäväni edellyttävätkin runsaasti vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa alan kollegoihin. Toimin puolustusvoimien edustajana tartuntatautien torjuntaan liittyvässä kansallisessa työryhmässä. Osallistun myös kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa toimivien joukkojen ja sotilastarkkailijoiden tartuntatautien ehkäisytyöhön.

Työnkuvani on monipuolinen, suunnittelen asioita itsenäisesti, toisaalta teen ryhmätyötä ja yhteistyötä eri terveysviranomaisten kanssa. Työpaikkani sijainti on minulle myös mitä sopivin.