Hyppää sisältöön

 Merivoimien sotilaita muodossa laivan kannella

Yhteiskuntavastuu

Puolustusvoimien tehtävät tukevat yhteiskuntamme kestävää kehitystä.

Toiminnallamme turvaamme yhteiskuntaa ja sen lähiympäristöä, mikä luo pohjan kestävälle kehitykselle.

Tavoitteenamme on tehtäviemme toteuttaminen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Puolustusvoimat on keskeinen toimija puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa "Suomi, jonka haluamme 2050". Sitoumus sisältää lupauksia toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi.

Lupaamme

  • tarjota motivoivan varusmiespalveluksen siten, että noin 85 prosenttia palveluksen aloittaneista varusmiehistä suorittaa varusmieskoulutuksen loppuun asti
  • vähentää terveys- ja turvallisuusriskejä sekä tapaturmien määrää neljänneksellä, tavoitteena nolla tapaturmaa
  • minimoida ja ehkäistä ympäristöhaittojamme valitsemalla ja kehittämällä ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja
  • tehostaa materiaalien käyttöämme panostamalla kestäviin tuotteisiin, materiaalien varastointiin ja niiden pitkään elinkaareen.

Tutustu puolustushallinnon kestävän kehityksen sitoumukseen.