Tekniikka ja luonnontieteet

Puolustusvoimissa työskentelee tekniikan ja luonnontieteiden osaajia useissa eri tehtävissä. Tarjoamme heille töitä ympäri Suomen. Voit työskennellä joko siviili- tai sotilasvirassa taustastasi riippuen.

Olemme suosittu työnantaja, nousimme 14. sijalle  tekniikan ja luonnontieteen alan opiskelijoille suunnatussa kyselyssä keväällä 2017.

Tarjoamme haasteellisia tehtäviä muun muassa eri alojen insinööreille ja diplomi-insinööreille. Siviilihenkilönä voit työskennellä meillä esimerkiksi asentajana, tutkijana, sähköpäällikkönä tai huollon ja kunnossapidon tehtävissä. Erikoisupseerina voit toimia esimerkiksi järjestelmä-, kuljetus- tai sähköinsinöörinä. Aliupseerina voit työskennellä tilanne- ja merivalvonnan tai erilaisten johtamis-, sähkö- ja viestijärjestelmien parissa.

Petteri päivittää helikoptereita

Petteri päivittää helikoptereita

Petteri Väänänen, insinöörikapteeni, projekti-insinööri, Järjestelmäkeskus, ilmajärjestelmäosasto

Kuva Puolustusvoimat"Tulin Puolustusvoimille töihin lokakuussa 2003. Koulutukseltani olen sähkötekniikan insinööri ja olen opiskellut ylemmän korkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisessa. Jo opiskeluaikoina puolustusvoimat oli mielessä yhtenä vaihtoehtona työpaikaksi. Isäni on ollut ilmavoimissa, joten sitä kautta hyvinkin tuttu työpaikkana. Halusin työskennellä ilma-alusten kanssa ja sitä puolustusvoimat pystyy tarjoamaan.

Tällä hetkellä vastuullani on NH90-helikoptereiden retrofit-ohjelman läpivieminen, eli koneiden päivittäminen sopimusten mukaisesti. Työssä tarvitaan pitkäjänteisyyttä, kokonaisuuden hahmottamistaitoja ja hyviä neuvottelutaitoja. Helikopterivalmistajan ja heidän alihankkijan kanssa käydään jatkuvasti neuvotteluja.

Yleensä aloitan työpäivän lukemalla sähköpostit. Päivään saattaa kuulua tiedonhankintaa kuten laitteiden saatavuuksien selvittämistä ja muuta selvitystyötä. Virkamatkoja tulee viikoittain, kun käyn seuraamassa projektien etenemistä. Ulkomaan virkamatkoja on muutamia vuodessa.

Osaavat työkaverit

Vaikka olen ollut pitkään projekti-insinööri, olen saanut tehdä monenlaisia asioita ilma-alusten kanssa. Minulla on hyvät työkaverit, ja saan tehdä töitä ammattitaitoisten ihmisten kanssa. Työilmapiiri on hyvä. On tosi mahtavaa, kun henkilöstö on osaavaa ja oman vastuualueensa asiantuntijoita.

Haastavaa on se, että usein asiat pitää pystyä ratkaisemaan nopeasti, vaikka niihin ei olisi selkeää vastausta tarjolla. Tai pitää esimerkiksi saada oikeat resurssit oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Puolustusvoimat tukee hyvin työssä oppimista. Olen päässyt melkein joka vuosi jonnekin koulutukseen . Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritin myös työn ohessa. Nyt reilun kymmenen vuoden aikana tämä on neljäs työtehtäväni, joten hyvin olen pystynyt vaihtamaan töitä. Kun itse on aktiivinen ja hakee uusia haasteita, kyllä niitä saa."

Mari-Ella tutkii räjähteitä

Mari-Ella tutkii räjähteitä

Mari-Ella Sairiala, erikoistutkija, tutkimusalajohtaja, Puolustusvoimien tutkimuslaitos, räjähde- ja suojelutekniikkaosasto

Kuva Puolustusvoimat"Olen ollut Puolustusvoimilla töissä kesäkuusta 2000, jolloin tulin tekemään diplomityötäni tänne. Onnellisten sattumien summana jäin ja olen ollut Puolustusvoimilla siitä asti. Kaikki alkoi siitä, kun hain opiskeluaikoina kesäharjoituspaikkoja ja näin koulun ilmoitustaululla valtionhallinnon paikkoja. Tutkimuslaitoksessa oli ilmoitettu yksi kesätyöpaikka. Hain sinne, mutta ehdin tehdä sopimuksen paperitehtaaseen, kun minulle soitettiin, että tulisinko tutkimuslaitokselle. En tietenkään päässyt enää, mutta kesän jälkeen otin yhteyttä ja kysyin, löytyisikö diplomityön tekemiseen paikka. Sitä kautta tulin töihin.

Pääsin diplomityön jälkeen tekemään erään työntekijän osa-aikaeläkkeen toista puolta. Sen jälkeen minusta tuli äitiysvapaan sijainen ja lopulta tutkijan virka aukesi vuonna 2003. Olin ehtinyt olla aseruutitutkijana, ja viran myötä siirryin ohjuspropulsiopuolelle rakettiruutitutkijaksi. Siinä tuli kansainvälisiä tehtäviäkin kuten EDA R&T alatyöryhmien koordinaatiohommia. Vuonna 2010 tarkistettiin työnkuvaani ja minusta tuli vanhempi tutkija. Lopulta 2013 siirryin nykyiseen tutkimusalajohtajan tehtävään ja erikoistutkijan virkaan.

Toimin tutkimusalajohtajana energeettiset teknologiat tutkimusalalla, jossa tutkimus painottuu räjähdealan tutkimuksiin. Työtäni ovat tutkimusalan johtaminen, hallinnointi ja markkinointi puolustusvoimissa, koska vieläkään kaikki eivät tiedä meidän olemassaolosta. Yritän selvittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa, miten tutkimusalamme voisi auttaa puolustushaaroja ja muita Puolustusvoimien yksiköitä. Tutkimusalalla minulla on johdettavana kymmenen tutkijaa. Toimin myös siviiliräjähteiden tarkastuslaitoksen johtajana. Laitos on istutettu meidän tutkimusalan sisälle ja sen tarkoituksena on toteuttaa siviiliräjähteiden CE tyyppihyväksyntöjä.

Työtehtävät ainutlaatuisia

Työpäiväni alkaa yleensä käynnistämällä tietokoneen. Työpäivät voivat olla todella erilaisia, mutta paljon istun työpöytäni ääressä hyväksymässä työohjeita, hankintoja, virkamatkoja ja vastaavia. Käyn asiakastapaamisissa ja neuvotteluissa. Toisinaan olen saappaat syvällä savessa, kuten äskettäin koetoiminnan yhteydessä Lapin tunturissa. Työssä parasta on vaihtelevat ja sisällöltään varsin monipuoliset työpäivät, voin tosiaan nousta suon mudista seuraavaksi päiväksi kenraalien illallispöytään. Nämä työtehtävät ovat myös varsin ainutlaatuisia, joten koen tekeväni jotain erilaista.

Teen paljon paperitöitä ja itsestäni tuntuu että se vie paljon aikaa lopputuloksen kannalta oleellisemmilta töiltä. Puolustusvoimien rakenne on varsin hierarkkinen ja johtoportaita on paljon, mikä hidastaa tehtävien saapumista alas asti, jolloin niihin reagoimiseen ja vastaamiseen jäävä aika voi jäädä lyhyeksi.

Työporukassa meillä on aivan mahtava henki ja olemme hyvä porukka. Meillä ei ole hierarkiakynnyksiä vaan kaikkien kanssa puhutaan ja voidaan nauraa toisten kömmähdyksille. Tämä on avoin ja helppo ympäristö, jossa on mukava tehdä töitä."

Hornet huolletaan tiimivoimin

Hornet huolletaan tiimivoimin

Teemu Oinonen, lentokonemekaanikko, Lentokonekorjaamo/Karjalan Lennosto

Kuva Puolustusvoimat"Koulutukseltani olen ajoneuvoasentaja. Suoritin varusmiespalveluksen Ilmavoimien teknillisessä koulussa Kuorevedellä, jossa sain koulutuksen lentokoneapumekaanikoksi. Lentoteknisen sotilasammattihenkilöperuskurssin suoritin vuonna 2005.

Tässä työssä tarvitaan tarkkuutta, huolellisuutta, osaamista ja itsenäistä järjen käyttöä. Korjaamolla huoltoryhmään kuuluu itse huoltoryhmän vetäjä, 2-5 henkilön huoltoryhmä sekä asiantuntija, joka vastaa työn oikeasta suorittamisesta. Meillä huolletaan ainoastaan F-18 Hornet-hävittäjiä. Huoltokirjat ovat englanniksi, joten kielitaitokin on tarpeen.

Viikko alkaa maanantaipalaverilla, jossa jaetaan huoltokoneet ja huoltoryhmät. Sitten mennään koneelle, tutustutaan työlistoihin ja aloitetaan päivän hommat.

Mekaanikot erikoistuvat aina tiettyyn järjestelmään. Itse olen erikoistunut moottori- ja polttoainejärjestelmiin ja teen töitä sekä sotilaiden että siviilimekaanikkojen kanssa."

Nato-standardin saavuttaminen oli tähtihetki

"Ennen Lentokonekorjaamolle siirtymistä työskentelin Laivueessa samassa lennostossa. Työ siellä oli hektistä ja antoi hyvät perustiedot ja -taidot operatiivisesta toiminnasta. Laivueessa oli usein kotimaisia ja kansainvälisiä sotaharjoituksia. Täällä Lentokonekorjaamolla työ painottuu huoltoihin ja laajoihin vikakorjauksiin.

Ilmavoimien kansainvälinen valmiusyksikkö läpäisi Naton evaluoinnin syksyllä 2009. Tämä merkitsee sitä, että valmiusyksikkö on virallisesti käytettävissä kriisinhallintaoperaatioihin. Olin mukana suorittamassa saavutettua standardia ja se on ollut tähänastisen urani hienoimpia hetkiä.

Tulevaisuudessa haluaisin vikaryhmän johtajaksi. Vikaryhmän johtajan työ sisältää koordinoimista ja samalla vastuuta huolto- ja vikakorjausten oikeista työtavoista. Juuri nyt jatko-opiskelen SAMOK1:llä. Se on sotilasammatillinen opintokokonaisuus, joka sisältää yleistä sotilasjohtamista, liikunnan perusteita ja mm. taktiikkaa. Sen jälkeen on mahdollisuus hakeutua SAMOK2:lle, ja siitä edelleen esimiestehtäviin."

Tommi pitää alukset toimintakykyisinä

 

Tommi pitää alukset toimintakykyisinä

Tommi Holma, kunnossapitopäällikkö, erikoisupseeri, Merivoimien esikunta, Turku

Tommi Holma. Kuva Puolustusvoimat.Olen valmistunut insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2001. Puolustusvoimiin hakeuduin varusmiespalveluksen loppupuolella. Suoritin aliupseerikurssin tietotekniikka-aliupseerina vuonna 2002, ja seuraavana vuonna aloitin erikoisupseerina Merivoimissa 4. Miinalaivueessa Saaristomeren meripuolustusalueella. Miinantorjunta-alushankkeessa tuli avoimeksi erikoisupseerin virka, johon siirryin vuonna 2005.

Urani aikana olen työskennellyt muun muassa täydennys- ja kunnossapitoalan toimialapäällikkönä sekä merijärjestelmäosaston järjestelmäinsinöörinä. Olen suorittanut työn ohella myös insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Tällä hetkellä työskentelen Merivoimien esikunnassa. Toimin Merivoimien kunnossapitopäällikkönä ja vastaan kunnossapitojärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Suunnittelen, miten alusten käyttäjien tarpeet sekä kunnossapito- ja huoltoasiat tehdään järkevästi sekä kustannustehokkaasti. Lisäksi teen tiivistä yhteistyötä Millogin ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa.

Viihdyn työssäni, koska tehtäväni ovat vaihtelevia, haastavia ja kansainvälisiä. Esimerkiksi Italia, Saksa ja Norja tulivat tutuiksi miinantorjunta-alushankkeen aikana. Työympäristössäni saan myös ideoida vapaasti, kun haemme uusia toimintatapoja.

Minulle puolustusvoimat on ollut luotettava ja vakaa työnantaja, joka tukee työntekijöiden osaamisen kehittämistä ja kannustaa heitä pitämään itsestään huolta esimerkiksi monipuolisilla liikuntamahdollisuuksilla. Pelaamme työporukalla sulkapalloa, rantalentopalloa ja teemme pyöräilylenkkejä. Osallistuimme joukkueellamme hiljattain jopa rantalentopallon viranomaisturnaukseen. 

Puolustusvoimissa asiantuntijana saan paljon vastuuta. Työpaikan ilmapiiri ja hyvä me-henki ovat minulle tärkeitä. Hyvä meininki näkyy meillä vaikkapa rentona jutusteluna kahvitauoilla. Muutenkin koen työpaikkani ilmapiirin avoimeksi sotilasarvoista riippumatta.

Sotilasviran myötä olen vuosien varrella osallistunut maanpuolustukseen liittyville kursseille. Puolustusvoimat tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet, joiden avulla voin kehittyä myös esimiehenä.

Hyödynnän liukuvaa työaikaa, mikä helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Meillä voi tehdä töitä myös etänä tai hajautettuna puolustusvoimien muissa työpisteissä.