Hyppää sisältöön

Sotilastehtävät

Sotilaana meillä voi työskennellä upseerina, erikoisupseerina, aliupseerina tai sopimussotilaana. Sotilastehtävät edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa. Rekrytointiin kuuluukin 12 minuutin juoksutesti, jossa on saavutettava vähintään tyydyttävä tulos sotilashenkilöstölle ikäluokittain ja sukupuolittain määritetyn taulukon mukaisesti.

Upseerien osuus puolustusvoimien henkilöstöstä on noin neljäsosa. He työskentelevät johto-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Tehtäväkierto ja runsas täydennyskoulutus ovat osa jokaisen upseerin uraa. Useimmat upseerit osallistuvat myös kansainvälisiin tehtäviin.

Erikoisupseerit ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon. Heidän osaamisensa syntyy tehtävään soveltuvan siviilikoulutuksen sekä työkokemuksen kautta. Pääsääntöisesti erikoisupseerilta vaaditaan myös aliupseeri- tai reserviupseerikurssin suorittamista. Useimmat heistä ovat koulutukseltaan insinöörejä tai diplomi-insinöörejä, mutta myös esimerkiksi papit ja kapellimestarit sekä osa lääkäreistä on erikoisupseereita. He käyttävät työssään puolustusvoimien virkapukua ja sotilasarvoja. Puolustusvoimissa työskentelee tällä hetkellä vajaa 800 erikoisupseeria.

Aliupseerina teet monipuolista työtä oman erityisosaamisesi mukaisissa tehtävissä. Jokaiselle aliupseerille koulutetaan hänen tehtävässään tarvitsemansa osaaminen. Aliupseerit käyttävät työssään sotilas- tai virkapukua. Puolustusvoimissa työskentelee tällä hetkellä yli 2 500 aliupseeria.

Aliupseerit toimivat usein kouluttajan tehtävissä, mutta myös mm. johtamisjärjestelmäalalla, logistiikka-, huolto- ja vartiointitehtävissä, meri- ja ilmavalvonnassa, lentoteknillisissä tehtävissä sekä sotilassoittajina. Koulutuksessa painottuvat kouluttaja- ja esimiestehtävät, sodan ajan johtajatehtävät, koulutukseen liittyvien palvelusturvallisuusasioiden ja materiaalisen vastuun sisäistäminen omassa tehtävässä sekä yhteinen arvoperusta ja käytännön osaaminen.

Monen aliupseerin ja upseerin ura puolustusvoimissa on alkanut sopimussotilaana. Useimmiten sopimussotilaat ovat juuri kotiutuneita reserviläisiä, jotka hakeutuvat varusmiespalveluksensa jälkeen puolustusvoimiin töihin 6–12 kuukaudeksi. Yleensä sopimussotilaat palvelevat kouluttajatehtävissä joukko-osastossa, jossa he suorittivat varusmiespalveluksen. Avoimista sopimussotilastehtävistä voi tiedustella suoraan siitä joukko-osastosta, jossa on kiinnostunut työskentelemään.