ICT-ala

Puolustusvoimissa työskentelee ICT-alan ammattilaisia useissa eri tehtävissä ympäri Suomen. Voit työskennellä joko siviilitehtävässä, aliupseerina tai erikoisupseerina taustastasi riippuen.

Olemme suosittu työnantaja, nousimme 8. sijalle  ICT-alan opiskelijoille suunnatussa kyselyssä keväällä 2017.

Tarjoamme haasteellisia tehtäviä muun muassa ICT-asiantuntijana, järjestelmäaliupseerina tai järjestelmäpäällikkönä. Asiantuntijasta voit urakehityksen myötä kasvaa esimiestehtäviin. Tehtävien sisältö vaihtelee service desk -painotteisista tukitehtävistä järjestelmäkehitykseen ja projektien hallintaan. Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa, ja lähivuosina tarvitsemme yhä enemmän kyberasiantuntijoita vastaamaan haasteisiin.

ICT-alan osaajia työllistävät erityisesti Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen alaisuudessa toimiva Järjestelmäkeskus sekä Puolustusvoimien palvelukeskus.

Jussi kehittää kyberpuolustusta

Jussi kehittää kyberpuolustusta

Sotilasinsinööri, kyberalan asiantuntija, tietotekniikan diplomi-insinööri

Olen koulutukseltani tietotekniikan diplomi-insinööri. Opiskeluaikana kiinnostuin erilaisista tilannekuvajärjestelmistä ja tieni johti Puolustusvoimiin korkeakouluharjoittelijaksi 2009. Tein myös lopputyöni Maanpuolustuskorkeakoululle. Myöhemmin toimin tutkijana Sotatekniikan laitoksella, jossa tein työtä rakennetun alueen taistelun ja kriittisen infrastruktuurin tilannekuvan parissa. Yksi projekteistani on kuvattu lyhyesti videossa.

Vuonna 2013 siirryin erikoisupseeriksi kyberalalle, jossa teen hyvin laajaa yhteistyötä eri osapuolten kanssa, myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Työssäni tärkeää on oma-aloitteisuus, kyky oppia uutta sekä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia. Asiantuntijuus työssäni tarkoittaa teknistä ja projektiosaamista sekä kokonaisuuksien hallintaa.

Puolustusvoimien kyberala tarjoaa haasteita, joita muualla ei pääse ratkomaan - tehtäviä on tarjolla koodarista aina asiantuntijaksi asti. Järjestelmät, joiden kanssa toimimme, ovat käyttöympäristöltään ja -tarkoitukseltaan ainutlaatuisia. Kyberala tarjoaa mahdollisuuden kehittyä työssään ja osaamisen kehittämistä tuetaan myös työnantajan puolelta.

Työnantajana Puolustusvoimat on luotettava, laaja-alainen ja monipuolinen. Joustavat työajan muodot ovat helpottaneet työtäni suuresti. Pystyn tulemaan ja lähtemään töistä liukumien puitteissa - tämä tukee työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Käytännössä asun toisella puolella Suomea kuin virkapaikkani ja voin tehdä sovittaessa etätyötä kotoa käsin.

Tutkijana työskennellessäni aloitin väitöskirjan tilannekuvan ja tilannetietoisuuden alueilta. Puolustusvoimat on tukenut opiskeluani laajasti tarjoamalla näkökulmia asiantuntijoilta sekä mahdollistamalla konferenssimatkoja.

Puolustusvoimien vahvuus esimiestyön saralla on mukautumiskyky erilaisiin tilanteisiin sekä kyky työntekijöiden perhe-elämän ja työn yhteensovittamiseen. Johtaminen on rakennettu organisaatioon ja sen osaamista arvostetaan. Työyhteisössämme työskentelee asiastaan innostuneita ja motivoituneita ihmisiä, joilla on hyvin laajaa osaamista. Heidän lisäksi apunamme ovat myös erityistehtävissä palvelevat varusmiehet sekä laajaa reservin osaamista.

Fyysisen kunnon ylläpitäminen näkyy työssäni viikoittaisena harjoitteluna sekä työaikana että vapaa-ajalla. Kaksi tuntia viikkoliikuntaa kuuluu jokaiseen viikkoon työtilanteen salliessa. Sotilasvirka tuo mukanaan myös vuosittaiset kuntotestit. Liikkuvana ihmisenä arvostan suuresti, että liikuntaan ei vain kannusteta vaan sitä jopa vaaditaan.

Soili viihtyy itsenäisessä asiantuntijatehtävässä

Soili viihtyy itsenäisessä asiantuntijatehtävässä

Soili Herrala, suunnittelija, Ilmavoimien esikunta, henkilöstöosasto

Kuva Puolustusvoimat"Ennen puolustusvoimia olin töissä Sydän-Suomen kansanterveystyön kuntayhtymässä. Olin toimistosihteerin virassa, jossa pääsin tekemään monenlaista: palkanlaskentaa, kirjanpitoa, ostoreskontraa, koulutin tietojärjestelmien käyttöä ja myös atk-tukihenkilön työt kuuluivat tehtäviini. Koulutukseltani olen YO-merkonomi, ja omalla ajalla opiskeltu tradenomin tutkinto on opinnäytetyötä vaille valmis.

Vuonna 1998 Sydän-Suomen kansanterveystyön kuntayhtymä lakkautettiin, ja jäin työttömäksi. Ehdin olla 2,5 kuukautta työttömänä. Kävin hetken aikaa työllisyyskurssia. Samaan aikaan seurailin tiiviisti työpaikkailmoituksia ja ilokseni huomasin Ilmavoimien esikunnassa olevan kaksi toimistosihteerin paikkaa auki. Hain paikkoja ja pääsin haastatteluun. Hakuilmoitus oli houkutteleva, koska käytössä oli sama taloushallinnon tietojärjestelmä, jota olin käyttänyt edellisessä työpaikassanikin Ja muutenkin paikka tuntui houkuttelevalta – olinhan ollut toistakymmentä vuotta kuntasektorilla töissä, sitä ennen pankissa ja kunnalla, joten julkinen sektori tuntui enemmän kuin tutulta. Aloitin toimistosihteerin virassa ilmavoimien ylilääkärin sihteerinä maaliskuussa 1999. Samalla olin myös ilmavoimien potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä.

Työnantaja on tukenut kehittymistäni työssä hyvin. Ollessani sihteerinä sain mahdollisuuden vaihtaa työni sisältöä ja otin vastaan atk-suunnittelijan tehtävän. Niinpä toimistosihteeristä tuli atk-suunnittelija ja myös palkkauksen arviointiryhmä muuttui siviilitehtävistä asiantuntijatehtäviin. Olen aina tykännyt olla tietojärjestelmien kanssa tekemisissä, ja niiden oppiminen ja käytön tukeminen ovat olleet lähellä sydäntä. Haluan oppia uutta ja kehittää itseäni.

Työn mielekkyys on myös osa työhyvinvointia

Työskentelen SAP-tietojärjestelmän parissa. Toimin ilmavoimien PVSAP-integraatiopäällikkönä. Tehtäviini kuuluu muun muassa koordinoida SAP-tietojärjestelmän muutoksia puolustusvoimauudistuksessa sekä käyttövaltuushallinta ja verkostoituminen eri asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa. Teen yhteistyötä muiden puolustushaarojen ja joukko-osastojen integraatiopäälliköiden sekä sovellusvastuuhenkilöiden kanssa. Sovellusvastuuhenkilöt ovat avainasemassa järjestelmän kouluttamisen ja osaamisen jalkauttamisessa.

Jokainen päivä on uusi ja erilainen. On ongelmanratkaisutilanteita, puheluita, kokouksia, neuvomista, käyttöoikeuksien anomista ja kaikkea mahdollista. Ei ole vielä tullut sellaista päivää, että tuntuisi ikävältä lähteä töihin. Nauti n työstäni, ja on rikkaus, kun pystyy auttamaan toisia ja samalla saa itselle uutta tietoa sekä tutustuu uusiin ihmisiin.

Työssäni tarvitaan sosiaalisia taitoja. Täytyy osata antaa tietyissä tilanteissa periksi, mutta on osattava myös joskus pitää päänsä. Iloisella mielellä asiat saa aika hyvin hoitumaan. Meillä on hyvä työilmapiiri, ja esimiehet tukevat ja kannustavat. Työni on melko itsenäistä. Meillä on hyvät asiantuntijat ja yhteistyöverkostot, joten on helppoa tehdä töitä. Toinen toistamme tukien mennään eteenpäin.

Vapaa-ajallani harrastan liikuntaa kuten pyöräilyä, sauvakävelyä ja tanssimista. Lempitanssini on valssi. Lisäksi käsityöt ovat lähellä sydäntä, erityisesti virkkaaminen. Se on mukava tapa rentoutua."

Suvi iloitsee alaistensa onnistumisista

Suvi iloitsee alaistensa onnistumisista

Suvi Hyyryläinen, tietopalvelupäällikkö, sektorijohtaja, Puolustusvoimien palvelukeskus, Tiedonhallintapalveluyksikkö

Kuva Puolustusvoimat."Tulin Puolustusvoimille töihin kesällä 2010. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, ja ennen Puolustusvoimia toimin vastaavissa järjestelmänkehitystehtävissä yksityisellä puolella. Puolustusvoimat kiinnosti minua organisaationa, se vaikutti dynaamiselta paikalta. Allekirjoitan Puolustusvoimien arvot. Perheestäni myös useampi henkilö on työskennellyt puolustusvoimille, joten olen tiennyt työnantajan ominaisuudet sekä hyvässä että huonossa.

Työskentelen tietojärjestelmien kehittämistehtävissä, ja toimin tiimini esimiehenä. Minulla on kymmenen alaista, jotka tekevät erilaisia järjestelmän kehittämiseen liittyviä tehtäviä. SAP on isoin kokonaisuus, jota pyöritämme. IT-palveluiden johtaminen vaatii kokonaisuuksien ymmärtämistä, mistä kaikesta järjestelmäkehitys muodostuu ja mitä pitää huomioida ennen kuin tulos on loppukäyttäjän pöydällä.

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu asioiden suunnittelua ja erityisesti alaisten asioiden hoitamista. Paljon on myös kokouksia. Usein tulee jotain tietojärjestelmiin liittyviä kiireellisiä asioita, jotka keskeyttävät rutiinityöt. Tärkein sidosryhmäni on ehdottomasti oma tiimini. Mulla on käynyt tosi hyvä mäihä, sillä meillä on mahtava porukka töissä. Ei tarvitse työpaikalla hirveästi miettiä, mitä suustaan päästää! Saan paljon iloa siitä, kun tiimini onnistuu, ja alaisteni kehityksen seuraaminen on iso osa työtäni. Töihin ei ole ikinä kurja mennä!

Siviileille hienoja mahdollisuuksia

Esimiestyössä vaaditaan ihmisten kohtaamisen taitoja. Usein tehtävien ja aikataulujen ristipaineessa on haastavaa, mutta jotenkin on osattava luovia ulos lopputuloksen kanssa. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Tärkeää on muistaa, että sen kaiken keskellä on ihmisiä tekemässä tätä työtä. Joskus meidän organisaatiossa unohtuu ihmisten motivointi.

Koen, että nuorena esimiehenä ja siviilinä tällaisessa tehtävässä olen saanut työnantajalta kannustusta työssäni. Olen esimerkiksi hyödyntänyt meidän omaa esimiesvalmennusta, siitä saa tosi paljon irti. Oma esimieheni on aina tukenut minua, ja työssä olen oppinut paljon.

Vaikka olen ollut jo monta vuotta tehnyt töitä järjestelmien parissa, niin mielestäni se on edelleen mielenkiintoista! Puolustusvoimat tarjoaa siviileille älyttömän hienoja mahdollisuuksia, ja saa toimia ihan erilaisessa ympäristössä kuin missään muualla."

Mikko kehittää tietojärjestelmiä

Mikko kehittää tietojärjestelmiä

Mikko Soininen, ICT-asiantuntija, Puolustusvoimien palvelukeskus, Joensuu

Kuva PuolustusvoimatKun Puolustusvoimien palvelukeskus käynnisti toimintaansa Joensuussa vuonna 2014 ja palvelukseen haettiin IT-osaajia, en epäröinyt hakea tietopalvelusuunnittelijan paikkaa. Tehtävä kiinnosti ja työpaikan sijainti oli hyvä, sillä työskentelin tuolloin yksityisessä yrityksessä Palvelukeskuksen tuntumassa. Aloitin puolustusvoimissa samana syksynä.

Tehtäviini kuuluu sekä projektipäällikkyyttä että asiantuntijatehtäviä. Tällä erää työskentelen palvelukeskuksen raportointipalvelun ja SAP-järjestelmän kriittisten prosessien testausautomaation kehittämistehtävissä. Työtehtäviini lukeutuvat myös asiakastuki ja kouluttaminen.

Uusia asioita ja opittavaa on tullut vastaan yllättävän paljon, vaikka siirryin aika lailla vastaavanlaisesta tehtävästä nykyiseen. Kaikki on mennyt tosi hyvin ja työn sisältö on ollut juuri sellainen, miksi se rekrytointivaiheessa kuvattiin.

Palvelukeskuksessa odotti uusi organisaatio ja suurempi työyhteisö neljällä eri paikkakunnalla, noin 200 henkilöä. Koen, että meillä on rento tekemisen meininki ja työ sujuu jouhevasti kaikkien eri ammattiryhmien kanssa. Käsitys työskentelystä sotilaiden kanssa on muuttunut. Tähän vaikuttaa varmasti se, että aikaisemmat kokemukset heidän kanssaan työskentelystä olivat omalta varusmiespalvelusajaltani. Silloin lähtökohdat olivat hiukan erilaiset kuin nyt toimiessamme asiantuntijaorganisaatiossa.

Puolustusvoimissa olen huomannut, että työnantaja on aidosti kiinnostunut työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan. Työntekijöitä kannustetaan pitämään itsestään huolta esimerkiksi tukemalla liikkumista eri muodoissa. Myös liukuva työaika helpottaa työn ulkopuolisen arjen pyörittämistä suuresti.

Olen kotoisin Joensuusta ja käynyt kouluni kaupungissa. Asuin tosin puolenkymmentä vuotta pääkaupunkiseudulla töiden takia, mutta pääsin palaamaan myöhemmin takaisin. Minusta puolustusvoimissa työ ja vapaa-aika ovat hyvässä tasapainossa. Siitä on myös perheeni kiitellyt. Kaikki on mallillaan ja odotan kiinnostavia työtehtäviä sekä mukavia työpäiviä jatkossakin.