Puolustusvoimat 100 vuotta

Juhlavuoden teema on Maanpuolustus kuuluu kaikille.

Puolustusvoimat täyttää tänä vuonna 100. Juhlistamme merkkivuottamme yli 120 tapahtumassa ympäri Suomea.

Puolustusvoimilla on ollut tärkeä tehtävä Suomen itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamisessa läpi historian sekä rauhan että sotien aikana.

Maanpuolustus kuuluu kaikille. Suomen puolustuksen perusta on olosuhteisiimme ja tarpeisiimme rakennettu Suomen malli. Sen kulmakivinä ovat asevelvollisuus, uskottava, koko maan kattava puolustus ja sotilasliittoihin kuulumattomuus. Taustalla on kansalaisten luja maanpuolustustahto. Puolustuskyky koostuu Maavoimien, Merivoimien ja Ilmavoimien suorituskyvyistä sekä yhteisistä suorituskyvyistä. Puolustuskykyä ylläpidetään ja osoitetaan vuoden jokaisena päivänä ja hetkenä.

Eduskunnan kesällä 2017 hyväksymä valtioneuvoston puolustusselonteko linjaa puolustuksemme kehittämisen pitkälle ensi vuosikymmennelle. Painopisteinä ovat joukkojen valmius, koulutus, puolustushaarojen käytöstä poistuvien suorituskykyjen korvaaminen, tiedustelu, kyberpuolustus ja kauaskantoinen tulivaikutus. Toimeenpanemalla selonteon linjaukset puolustuskykymme säilyy myös tulevaisuudessa.

 

 

Puolustusvoiman komentaja

Kenraali Jarmo Lindberg