Suomi tekee tarkastuksen Valko-Venäjälle

Pääesikunta 1.4.2019 9.50
Tiedote

Suomi toimeenpanee Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) tarkastuksen Valko-Venäjälle 1.-4. toukokuuta 2019.

Tarkastettava alue suuntautuu Minskin ympäristöön ja sillä sijaitsee vuosi-ilmoitusten mukaan seitsemän joukko-osastoa ja kaksi harjoitusaluetta. Tarkastusajankohtana Valko-Venäjällä on käynnissä prikaatin taisteluharjoitus. Tarkastusryhmään kuuluu kolme suomalaista ja yksi belgialainen ja sitä johtaa komentaja Jan-Erik Aitos Pääesikunnasta

Tarkastuksen tavoitteita ovat muun muassa todentaa, ettei määritetyllä alueella ole Wienin Asiakirjan mukaisen ilmoitusvelvollisuuden alaista sotilaallista toimintaa, Valko-Venäjän ETYJ:lle antamien tietojen paikkansapitävyys tarkastusalueella sijaitsevien joukkojen osalta, kouluttaa omaa henkilöstöä asevalvontatoimiin sekä osoittaa Suomen asevalvontatoiminnan monikansallisuutta ja puolueettomuutta.