Händelserna i Halli i Jämsä till åtalsprövning

Huvudstaben 7.5.2019 15.19
Pressmeddelande

Behandlingen av händelserna vid slutövningen för flygvapnets trupputbildningsperiod har överförts till åklagaren för åtalsprövning.

Huvudstaben informerade 29.3.2019, att förundersökningen gällande händelserna vid slutövningen för flygvapnets trupputbildningsperiod hade blivit klar. Ärendet överfördes till de disciplinära förmän som begärt undersökningen, vilka också besluter om överförandet av ärendet till åklagaren för åtalsprövning.

Brottsbenämningen i förundersökningen löd misstänkt misshandel och tjänstebrott mot annan soldat. Brottsmisstankarna gällde såväl beväringar som yrkessoldater från Björneborgs brigad och Luftkrigsskolan.

Chefen för Luftkrigskolan och kommendören för Björneborgs brigad har 7.5.2019 fattat beslut om att ärendet i sin helhet överförs till åklagaren för åtalsprövning. Till åklagare har utsetts Inre Finlands åklagarämbete, häradsåklagare Antti Virtanen.

Huvudstaben ger inte fortsatt information i ärendet utan informationsansvaret överförs till åklagaren.