Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Haetaan reservin henkilöstöä kriisinhallinnan henkilötiedustelutehtäviin

Porin prikaati 25.4.2017 13.19
Tiedote

Tällä ilmoituksella haetaan henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan henkilötiedustelukurssille ja sitä kautta saamaan kelpoisuuden kriisinhallintaoperaatioiden henkilötiedustelutehtäviin.

Henkilötiedustelukurssin valintakokeisiin hakuaika on 10.4.–15.8.2017. Valintakoe järjestetään Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa 27.11.–1.12.2017. Kokeen läpäisseille järjestetään noin kuuden viikon mittainen Operatiivinen HUMINT-kurssi loppukeväästä 2018.

Vaatimukset

Henkilötiedustelukurssille hakijoilta edellytetään kriisinhallintatehtäviin määritettyjen yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi vähintään 2500 metrin tulosta 12 minuutin juoksutestissä.

Hakijan tulee omata lisäksi

- hyvät sosiaaliset taidot
- kyky toimia pienryhmässä
- hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen (YKI 3)
- riittävät tietotekniset taidot (Microsoft Office)
- valintakokeen ja kurssin ajan voimassa oleva toimintavalmiussitoumus

Eduksi katsotaan

- aiempi kokemus kriisinhallintatehtävistä
- koulutus ensihoidon tehtävissä

Hakeutuminen

Hakeutuminen tapahtuu normaalin toimintavalmiushakumenettelyn kautta, eli hakeutumalla sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen.

Toimintavalmiushakemuksen kohdan "Muut tiedot" sarakkeeseen "Tehtävätoivomus ja työkokemus ko. tehtävään" tulee kirjoittaa: "HENKILÖTIEDUSTELUKURSSI"

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä todistus kielitaidosta (min YKI 3) sekä vapaamuotoinen suomenkielinen cv (curriculum vitae).

Valintakokeeseen hyväksytyille ilmoitetaan kirjallisesti 13.10.2017 mennessä. Henkilöille, joita ei ole hyväksytty valintakokeeseen, ei asiasta erikseen tiedoteta. Hakemuksia ei palauteta.

Hakeutuminen sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen on ohjeistettu puolustusvoimien nettisivuilla www.rauhanturvaajaksi.fi > Hakeutuminen.

Lisätietoja asiasta voi kysyä osoitteesta [email protected].

Usein kysyttyä

Minulla on koulusta X englannin kielitutkinto. Tarvitsenko YKI tutkintoa?

YKI:n suorittaminen on ehdoton. Muut tutkinnot eivät päde.

Onko valintakoe kertausharjoitus?

Valintakoe ja kurssi lasketaan kriisinhallintakoulutukseksi. Kyseessä ei siis ole kertausharjoitus.

Olenko käytettävissä muihin kriisinhallintatehtäviin, jos hakeudun kurssille?

Kyllä. Valintakokeisiin ja kurssille osallistuminen ei poissulje muita operaatioita tai tehtäviä.

Olen kiinnostunut kurssista, mutta minut on jo käsketty operaatioon, joka on kurssin kanssa päällekkäin?

Henkilötiedustelukursseja järjestetään kerran vuodessa. Jos kyseessä on henkilön ensimmäinen operaatio, niin suosittelemme käymään ensin operaatiossa hakemassa kokemusta ja hakemista seuraavan vuoden kurssille.

Mitä valintakokeessa ja kurssilla tehdään, jotta pystyn valmistautumaan huolellisesti?

Valintakokeen ja kurssin sisällöstä ei tiedoteta hakijoita etukäteen.

Minkälaisiin tehtäviin ja palkkaluokkiin kurssin jälkeen pääsee?

Tehtävät ja palkkaluokat määräytyvät operaatiokohtaisesti. Ne selviävät vasta, kun henkilöä ryhdytään rekrytoimaan tiettyyn operaatioon. Edellyttäen, että henkilö on suorittanut kurssin hyväksytysti.

Täytän kaikki vaatimukset. Silti minua ei valittu valintakokeisiin, miksi?

Valintakokeisiin valitaan papereiden perusteella soveltuvimmat hakijat. Pelkästään minimivaatimusten täyttäminen ei siis tarkoita valintakokeisiin kutsumista.

Olen hakeutunut aiemmin, mutta en silloin saanut kutsua valintakokeeseen. Voinko hakeutua uudestaan?

Voit hakeutua, mikäli et ole ollut valintakokeessa.

Olen ollut valintakokeessa aiemmin eikä minua silloin valittu. Voinko hakeutua uudestaan?

Valintakoe on kertaluontoinen tilaisuus, jota ei ole mahdollista suorittaa useaan kertaan.

Miten toimin jos haluan olla mukana OHK -valinnoissa ja olen jo nyt toimintavalmiudessa mutta en ole merkinnyt lähettämälleni hakemuslomakkeelle halukkuuttani kyseiselle kurssille?

Toimintavalmiuteen jo aiemmin hyväksytty voi ilmoittaa halukkuutensa kurssivalintoihin laittamalla siitä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Ilmoituksessa tulee olla myös lähettäjän koko nimi sekä syntymäaika.

Huovinrinne, Säkylä Niinisalo, Kankaanpää