Yleistiedoksianto - Maasotakoulun päätös 7.5.2020

Maavoimat 11.5.2020 11.11
Tiedote

Maasotakoulu on tehnyt 07.05.2020 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 22. - 25.6.2020.

Maasotakoulu on tehnyt 07.05.2020 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 22. - 25.6.2020.

Päätös koskee Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita 22. - 25.6.2020. Päätös on nähtävillä Maasotakoulun asiointitiloissa virka-aikana osoitteessa Maasota-koulu, Lavolankatu 1, 53600 Lappeenranta ja Puolustuvoimien verkkosivuilla.

Lisätietoja päätöksestä antaa Janne Kolari puh. 0299 461 280 ja Heikki Tiainen puh. 0299 460 717. 

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu 11.5.2020.

Yleistiedoksianto