Yleistiedoksianto - Karjalan prikaatin päätös 30.4.2020

Maavoimat 4.5.2020 16.07
Tiedote

Karjalan prikaati on tehnyt 30.4.2020 Puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 25. - 29.5.2020.

Karjalan prikaati on tehnyt 30.4.2020 Puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.

Päätös koskee Kouvolan kaupungin ja Luumäen ja Savitaipaleen kuntien alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia kiinteistöjä 25. - 29.5.2020 välisenä ajankohtana. 

Päätös on nähtävillä virka-aikana Karjalan prikaatin asiointitiloissa, osoitteessa Varuskuntatie 230, 46141 Vekaranjärvi. 

Lisätietoja päätöksestä antavat kapteeni Antti Lähteenmäki p. 0299 431 601 ja yliluutnantti Ville Loihuranta p. 0299 432 417. 

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen jul-kaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu 4.5.2020.

Yleistiedoksianto