FI SV

Venäjä johtaa tarkastuksen Suomeen

Pääesikunta 28.5.2018 11.00
Tiedote

Venäjä johtaa monikansallisen Etyjin Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) tarkastuksen Suomessa 28.–31. toukokuuta 2018 välisenä aikana.

Tarkastusryhmään kuuluu kolme venäläistä ja yksi valkovenäläinen upseeri ja sitä johtaa eversti Sergei Logachev. Tarkastusryhmän jäsenillä on diplomaattistatus. Suomalaista viisihenkistä isäntäryhmää johtaa eversti Matti Lampinen Maavoimien esikunnasta.

Tarkastettavaksi määritetyllä alueella sijaitsevat seuraavat joukko-osastot: Jääkäriprikaati ja Lapin lennosto. Lisäksi tarkastettavaksi määritetyllä alueella on käynnissä POHJOINEN 18 -harjoitus.

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että tarkastettavaksi määritellyllä alueella ei ole meneillään sellaisia sotilaallisia toimintoja, joista olisi pitänyt Wienin asiakirjan mukaisesti ennalta ilmoittaa. Tarkastustoiminta on osa normaalia asevalvontatoimintaa. Vastaavia tarkastuksia toteutetaan Suomeen muutaman kerran vuodessa, ja Suomi toteuttaa vastaavia tarkastuksia muihin osanottajavaltioihin.