Väki vaihtuu kasarmeilla

Puolustusvoimat 14.6.2018 9.00
Tiedote

Torstaina 14. kesäkuuta 2018 saapumiserästä 2/17 siirtyy reserviin 5020 varusmiestä, jotka ovat palvelleet 347 vuorokautta. Heistä 244 on naisia. Torstaina 21. kesäkuuta kotiutuu puolestaan 4341 varusmiestä saapumiserästä 1/18. He ovat palvelleet 165 vuorokautta ja heistä naisia on 8.

Määrässä on lievää nousua edellisvuoden kesäkuussa kotiutuneiden määrään verrattuna. Kesän ja joulukuun kotiutuneiden määrissä on kausivaihtelua. Kotiutuneiden naisten määrässä on edelleen nousua. Eniten kotiutuneita oli Porin prikaatissa (1625).

Uudet alokkaat saapuvat heinäkuun alussa

Heinäkuun 9. päivänä palveluksen aloittaa arviolta noin 12 500 alokasta, sisältäen noin 500 vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavaa naista. Palveluksensa aloittavista lähes 10 000 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat merivoimien, ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.

Maavoimien joukko-osastoista eniten alokkaita saapuu Porin prikaatiin, Kainuun prikaatiin ja Karjalan prikaatiin. Näissä kaikissa aloittaa palveluksensa noin 2 000 alokasta. Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat palveluksensa pääosin merivoimien Uudenmaan prikaatissa (noin 700).

Syksyllä opintonsa aloittavilta saattaa vapautua palveluspaikkoja heinäkuun erään, kunhan oppilaitosten pääsykoetulokset julkaistaan. Mahdollisia vapautuvia ns. äkkilähtöpaikkoja kannattaa tiedustella omasta aluetoimistosta kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kolme koulutusjaksoa

Varusmiespalvelus muodostuu koulutuskausista, alkaen sotilaan peruskoulutuksesta edeten nousujohteisesti kohti koulutuksen päätavoitetta, sodanajan osaamista ja tehtäviä.

Palvelus alkaa kahdeksan viikkoa kestävällä peruskoulutuskaudella. Ensimmäisinä viikkoina varusmiehille opetetaan perusteet toimia turvallisesti yksittäisenä sotilaana ja taistelijaparina. Peruskoulutuskauden koulutuksen sisältö ja toteutustapa on sama kaikissa puolustushaaroissa. Peruskoulutuskaudella arvioidaan myös soveltuvuus erikois- ja johtajakoulutukseen sekä tehdään ensimmäiset kuntotestit.

Peruskoulutuskauden päättyessä tehdään lopulliset valinnat miehistökoulutukseen ja aliupseerikoulutukseen. Samalla määräytyy myös koulutuksen mukainen palvelusaika: 165, 255 tai 347 vuorokautta.

Erikoiskoulutuskaudella saatava koulutus antaa valmiudet toimia koulutushaaran mukaisessa tehtävässä ryhmän ja joukkueen osana. Osaamisen taso arvioidaan koulutushaaratutkinnolla.

Joukkokoulutuskaudella varusmiehet koulutetaan toimimaan joukkotuotannon mukaisissa sodanajan tehtävissä. Joukkokoulutuskausi on koulutuksen toiminnallinen ja taidollinen huipentuma. Tärkeimmät taistelu- ja ampumaharjoitukset järjestetään joukkokoulutuskaudella.

Varusmiespalvelus kehitetään

Nykyistä varusmiespalvelusta kehitetään käynnissä olevan Koulutus 2020 -ohjelman kautta. Päämääränä on kehittää asevelvollisten koulutusta 2020-luvun tarpeita vastaavaksi. Puolustusvoimat järjestää aiheesta mediapäivän Porin prikaatissa, Niinisalossa 12.7.2018.