FI SV

Upseereita kesän aikana uusiin tehtäviin

Pääesikunta 20.6.2016 10.04
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin kesän aikana.

Kommodori Jarmo Pennala on määrätty kansalliseksi yhteysupseeriksi Naton transformaatioesikuntaan (Allied Command Transformation, ACT) Yhdysvallan Norfolkiin 1. elokuuta 2016 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä erityistehtävässä Pääesikunnassa. Aiemmin hän palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla, apulaisosastopäällikkönä suunnitteluosastolla Merivoimien esikunnassa, EU:n kriisinhallintatehtävässä Afganistanissa sekä laivueenkomentajana Saaristomeren meripuolustusalueella. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2009.

Eversti Jyrki Heinonen on määrätty Pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäälliköksi 1. heinäkuuta 2016 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtorina. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2010.

Eversti Kaarle Lagerstam on määrätty vararehtoriksi Maanpuolustuskorkeakouluun 1. heinäkuuta 2016 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa, oppilasupseerina Maanpuolustuskorkeakoululla, tutkimusjohtajana Maavoimien esikunnassa ja Itäisen maanpuolustusalueen esikunnassa sekä koulutuspäällikkönä Maasotakoulussa. Lagerstam on väitellyt sotatieteen tohtoriksi ja lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa. Maasotakoulussa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2011.

Eversti Vesa Nissinen on määrätty Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajaksi 1. heinäkuuta 2016 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimain komentajan erityisavustajana Pääesikunnassa. Aiemmin hän palvellut muun muassa ainelaitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoululla, erityistehtävässä Pääesikunnassa sekä tutkimusupseerina ja opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2001. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2015.

Eversti Heikki Taavitsainen on määrätty jalkaväen tarkastajaksi Maavoimien esikuntaan 1. elokuuta 2016 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä apulaiskomentajana Kainuun prikaatissa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa ainelaitoksen johtajana, pääopettajana ja opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla, osastopäällikkönä KFOR-operaation esikunnassa, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa sekä pataljoonan komentajana Jääkäriprikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.

Eversti Kaarle Törrönen on määrätty Kainuun prikaatin apulaiskomentajaksi 1. elokuuta 2016 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä ainelaitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoululla. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Läntisen prikaatin apulaiskomentajana (Sector West /UNIFIL) Libanonissa, maavoimien komentajan edustajana pääesikunnassa, Kanslian päällikkönä Maavoimien esikunnassa, Kymen jääkäripataljoonan komentajana, Karjalan prikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013.

Kommodori Jori Harju on määrätty merivoimien operaatiopäälliköksi Merivoimien esikunnassa 1. heinäkuuta 2016 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä merivoimien valmiuspäällikkönä Merivoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Puolustusvoimien operaatiokeskuksen päällikkönä operatiivisella osastolla Pääesikunnassa, Puolustusministeriössä ja osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla, operatiivisella osastolla Merivoimien esikunnassa sekä Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajana. Lisäksi kommodori Harju on toiminut kansainvälisissä tehtävissä muun muassa UNIFIL-operaatiossa Sector West’n apulaiskomentajana. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2015.

Kommodori Tuomas Tiilikainen on määrätty merivoimien valmiuspäälliköksi operatiiviseen osastoon Merivoimien esikuntaan 1. elokuuta 2016 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä Rannikkolaivaston komentajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Rannikkolaivaston esikuntapäällikkönä, osastoesiupseerina Pääesikunnassa, apulaisosastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa, laivueen komentajana Saaristomeren meripuolustusalueella sekä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2016.

Kommodori
Jori Harju
Kommodori
Tuomas Tillikainen
Kommodori
Jarmo Pennala
Eversti
Kaarle Törrönen
Eversti
Heikki Taavitsainen
Eversti
Vesa Nissinen
Eversti
Kaarle Lagerstam

Uusiin tehtäviin 1.7.2016 lukien:

Komentaja Jukka Anteroinen on määrätty puolustusvoimain komentajan erityisavustajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimien operaatiokeskuksen päällikkönä operatiivisella osastolla Pääesikunnassa.

Everstiluutnantti Matti Honko on määrätty Jääkäritykistörykmentin komentajaksi Panssariprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan kansliassa.

Everstiluutnantti Niko Hölttä on määrätty Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi on määrätty Kainuun jääkäripataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Uusiin tehtäviin 1.8.2016 lukien:

Komentaja Janne Muurinen on määrätty Rannikkolaivaston esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä merivoimien komentajan edustajana Pääesikunnassa.

Komentaja Jörgen Engroos on määrätty esikuntapäälliköksi Uudenmaan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä apulaissotilasedustajana Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (EUE) Brysselissä.

Komentaja Carl-Magnus Wasenius on määrätty apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa (EUE) Brysseliin. Hän palvelee tällä hetkellä Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkönä.

Everstiluutnantti Marko Alamäki on määrätty Pirkanmaan aluetoimiston päälliköksi Panssariprikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä apulaiskomentajana UNIFIL-operaatiossa Lähi-idässä.

Everstiluutnantti Joni Lindeman on määrätty Lounais-Suomen aluetoimiston päälliköksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Pääesikunnassa.

Everstiluutnantti Jukka Seppä on määrätty ainelaitoksen johtajaksi johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselle Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän palvelee tällä hetkellä pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Uusiin tehtäviin 1.9.2016 lukien:

Komentaja Erkki-Tapani Heinonen on määrätty merivoimien koulutuspäälliköksi henkilöstöosaston koulutussektorille Merivoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Merisotakoulun koulutuskeskuksen korkeakouluosaston johtajana.

Everstiluutnantti Juri Kurttila on määrätty Lapin lennoston esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmaoperaatiokeskuksen varapäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Markku Kuusela on määrätty 1. Logistiikkarykmentin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä hallinto-osaston apulaisosastopäällikkönä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa.

Everstiluutnantti Timo Heijari on määrätty Simulaattoriosaamiskeskuksen johtajaksi Maasotakouluun. Hän palvelee täällä hetkellä Pohjanmaan jääkäripataljoonan komentajana Porin prikaatissa.

Everstiluutnantti Mikko Saarelainen on määrätty Pohjanmaan jääkäripataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Everstiluutnantti Tatu Mikkola on määrätty Kymen pioneeripataljoonan komentajaksi Karjalan prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Turvallisuuskomitean yleissihteerinä Puolustusministeriössä.

Everstiluutnantti Jouni Junttila on määrätty Ilmataistelukeskuksen johtajaksi Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä sektorijohtajana suunnitteluosastolla Ilmavoimien esikunnassa.

Majuri Teemu Pöysti on määrätty 41. Hävittäjälentolaivueen komentajaksi Ilmasotakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

Majuri Mikko Sarantola on määrätty Tukilentolaivueen komentajaksi Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmaoperaatioiden suunnittelusektorin johtajana Ilmaoperaatiokeskuksessa Ilmavoimien esikunnassa.