Tutkimuskatsaus hybridiuhat ja yhteiskunnan varautuminen

Puolustusvoimien tutkimuslaitos 15.8.2016 9.32
Tiedote

”Kokonaisturvallisuusajattelun mukaisesti Suomi vahvistaa kykyjä tunnistaa yhteiskuntaan laajasti kohdistuvaa hybridivaikuttamista ja vahvistaa sen vaatimia suorituskykyjä ja parantaa kyberturvallisuutta.”

Tutkimuskatsauksessa 4/2016 tarkastellaan hybridiuhkia, niiden kehittymistä pitkällä aikavälillä sekä yhteiskunnan varautumisen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia niihin vastaamiseksi. Havainnot perustuvat pääosin Turvallisuus-komitean, Huoltovarmuuskeskuksen ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen 19.5.2016 järjestämään hybridiseminaariin ja sen yhteydessä järjestetyssä työpajassa kerättyyn kyselyaineistoon. Osittaisena tarkoituksena on vastata ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa esitettyyn tarpeeseen. Suomalaisen yhteiskunnan kriisinsieto syntyy yhteisin ponnistuksin ja varautumiseen kuuluu oleellisesti viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan sekä elinkeinoelämän tiivis yhteydenpito ja valmistautuminen .

Tutkimuskatsaus 2016:4 Hybridiuhat ja yhteiskunnan varautuminen


Lisätietoja

TkT, erikoistutkija Sari Uusipaavalniemi (p. 0299 800) on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Doktriiniosaston tutkija strategisen analyysin tutkimusalalla.

Komentaja Juha-Antero Puistola (p.0295 16001) on vanhempi osastoupseeri Turvallisuuskomitean sihteeristössä.