Sotilasvalat ja -vakuutukset helmikuussa

Puolustusvoimat 6.2.2017 14.34
Tiedote
Sotilasvalat ja -vakuutukset helmikuussa

Helmikuun aikana vuoden alussa palvelukseen astuneet alokkaat vannovat sotilasvalan tai antavat sotilasvakuutuksen.

Sotilasvala ja -vakuutus liittävät alokkaat virallisesti osaksi sotilaallista maanpuolustustamme. Saapumiserän 1/17 vala- ja vakuutustilaisuuksia järjestetään kaikissa joukko-osastoissa ympäri Suomen.

Sotilasvalalla ja -vakuutuksella on Puolustusvoimissa pitkät perinteet. Sotilasvala ja sotilasvakuutus tuovat esille Puolustusvoimien arvoperustaa ja liittävät valan ja vakuutuksen antajat osaksi muuta sotilasyhteisöä. Tavallisesti vala- ja vakuutustilaisuus järjestetään seitsemännellä palvelusviikolla.

Juhlallinen tilaisuus

Vala- ja vakuutuspäivä on varusmiehille ikimuistoinen juhlapäivä. Tilaisuuspaikalla järjestetään kalustoesittelyjä ja soittokunta esittää sotilasmusiikkia. Esilukijan johdolla alokkaat vannovat sotilasvalan tai antavat sotilasvakuutuksen. Joukko-osaston komentaja ylentää tilaisuuden päätteeksi alokkaat aselajinsa mukaan esimerkiksi tykkimiehiksi tai jääkäreiksi. Päivä huipentuu perinteisesti paraatikatselmukseen ja juhlalliseen ohimarssiin.

Tilaisuudet järjestetään useimmiten julkisilla paikoilla, kuten urheilustadioneilla ja -kentillä, jolloin myös muilla siviilihenkilöillä kuin varusmiehen omaisilla on mahdollisuus päästä seuraamaan tapahtumaa ja ohimarssia. Mikäli tilaisuudet järjestetään sotilasalueella, varusmiehen omaiset pääsevät tutustumaan varuskuntaan ja sen tiloihin.

Joukko-osastot ohjeistavat varusmiehiään vala- ja vakuutustilaisuuksien aikatauluista ja käytännön järjestelyistä. Tavallisesti varusmiehet ovat kutsuneet muutamia lähimpiä omaisiaan seuraamaan tilaisuuksia. Mikäli varusmiehen kutsumat henkilöt ovat ulkomaan kansalaisia, heidän tulee anoa ulkomaalaislupaa kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Myös tässä tapauksessa joukko-osasto neuvoo varusmiehiään oikeista toimintatavoista.

Vakaumuksesta riippumaton

Varusmies voi antaa vakaumuksensa mukaan joko sotilasvakuutuksen tai vannoa sotilasvalan. Vakuutustilaisuus järjestetään yleensä hieman varsinaista valatilaisuutta aiemmin samana päivänä. Molemmat uskollisuudenosoitukset ovat Puolustusvoimissa yhdenvertaisia. Jokaiselta varusmieheltä kysytään alokasaikana, kumman tavan he tilaisuudessa valitsevat, ja jokaiselle taataan asiassa valinnanvapaus.