Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus juhlii vuosipäiväänsä 22.6.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus 21.6.2018 9.43
Tiedote

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus täyttää 11 vuotta.

Virallinen vuosipäivä perustuu puolustusministerin 22.6.2005 tekemään päätökseen keskuksen perustamisesta. Varsinaisen toimintansa keskus aloitti 1.1.2007.

Johtamisjärjestelmäkeskus perustettiin yhdistämällä Puolustusvoimien tietotekniikkalaitos maanpuolustusalueiden johtamisjärjestelmäosastojen ja tietotekniikkakeskusten kanssa. Perustamisella haluttiin saada aikaan kustannussäästöjä sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa puolustusvoimien tietohallintoa.

Johtamisjärjestelmäkeskus on tärkeä toimija puolustusvoimissa

Johtamisjärjestelmäkeskus on kehittynyt yhdeksi tärkeäksi toimijaksi puolustusvoimissa ja sen palvelut tukevat kaikkien muiden työtä. Keskuksen perustaminen on tuonut puolustusvoimien käyttäjille useita laajoja keskitettyjä palveluratkaisuja, jotka ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet työskentelytapojen ja -menetelmien kehittymiseen.

"Toimintaympäristön muutoksesta johtuen jatkuva valmius ja kyberpuolustus ovat keskeisessä roolissa, mikä yhdessä teknologisen kehityksen kanssa toisaalta samalla asettaa uusia haasteita ja edellyttää toimintatapojen, prosessien ja osaamisen kehittämistä. Kansainvälinen yhteistyö eri muodoissaan lisääntyy ja tätä kautta syntyy tarve kyetä toimimaan samoilla ratkaisuilla niin kotimaassa, kuin ulkomaillakin", kertoo keskuksen johtaja eversti Mikko Soikkeli. 

Soikkelin mukaan tulevaisuus näyttää keskuksen kannalta positiiviselta ja keskuksen asema puolustusvoimallisena palveluntuottajana ja integraattorina vahvistuu myös henkilöstön osalta.

"Kehitykseen liittyy toki aina omia haasteitaan, mutta niiden voittamisessa auttavat upeat ihmiset ja hyvä yhteishenki."

Keskuksen vuosijuhla järjestettiin 15.6. Jyväskylässä.

Tehtävänämme on järjestää puolustusvoimien ICT-palvelut sekä kyberpuolustus

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus on Pääesikunnan alainen laitos. Keskus järjestää puolustusvoimien ICT palvelut ja sen tehtäviin kuuluu myös kyberpuolustus.

Johtamisjärjestelmäkeskus tuottaa puolustusvoimien operatiiviset tietojärjestelmä- ja tietopalvelut sekä integroi yhteistyökumppaneilta hankitut tieto- ja viestintätekniset palvelut osaksi puolustusvoimien toimintaa. Johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosasto suojaa tietoverkkoja ja -palveluita sekä ylläpitää puolustusvoimien kybertilannekuvaa. Osasto kehittää myös hyökkäysten esto- ja havainnointijärjestelmiä sekä muita kyberpuolustuksen menetelmiä.

Keskuksen palveluksessa on noin 400 työntekijää ympäri Suomen, 18 eri paikkakunnalla. Henkilöstöstä suurin osa työskentelee siviilitehtävissä.