Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus harjoituttaa reserviläisiään Uusimaa17 -harjoituksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus 2.12.2017 14.48
Tiedote

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus tukee Uusimaa17 -harjoitusta rakentamalla harjoituksessa olevien joukkojen verkkoyhteydet ja -liitynnät. Keskus järjestää harjoituksen yhteydessä myös johtamisjärjestelmäpataljoonan esikunnan ja johtamisjärjestelmäkomppanian kertausharjoituksen.

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Uusimaa17 järjestetään 27.11.–4.12. Etelä-Suomen alueella. PVJJK:n harjoitusjoukkojen johtajana toimii everstiluutnantti Jyrki Saukkonen apunaan kapteeni Veli-Matti Pesola. PVJJK:n harjoitusorganisaatiossa on 59 henkilökuntaan kuuluvaa, 65 varusmiestä ja 107 reserviläistä.

Reserviläisten ICT-alan osaaminen saa kehuja harjoituksen johdolta

Everstiluutnantti Saukkosen mukaan harjoituksen päämääränä on kehittää PVJJK:n joukkojen poikkeusolojen toimintaa kaikilla tasoilla.

"Harjoituksen tavoitteet on saavutettu hyvin sekä johtajien että yksilöiden osalta. Maininnan arvoinen asia on reserviläisten ICT-alan syvällinen osaaminen, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä toimintatapoja ja -menetelmiä", Saukkonen kertoo.

Kehityskohteena harjoituksessa on johtaminen sekä tilannekuvan muodostaminen. Lisäksi yhteistoimintaa kehitetään sekä laitoksen sisäisesti että tuettavien joukkojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Henkilöstöä harjaannutetaan johtamisessa, johtamispaikkojen hajauttamisessa ja siirrossa sekä huollon järjestämisessä.

Motivoituneita kertaajia

Uusimaa17- harjoitukseen saapuneet reserviläiset pääsivät kokemaan ja harjoittelemaan monille uusia tehtäviä. Tunnelma on pysynyt korkealla hankalista sääolosuhteista huolimatta ja tehtäviin ryhdyttiin innolla. Viikon aikana reserviläisillä oli erilaisia koulutuksia tehtäviinsä PVJJK:n poikkeusolojen toimintaan liittyen.

Hankalat sääolosuhteet eivät hidastaneet reserviläisten vauhtia

Ensimmäistä kertaa kertausharjoitukseen osallistuva tykkimies Hänninen on päässyt tutustumaan sodanajan tehtäväänsä ja muistuttamaan mieleen samalla vanhaa tuttua armeijan arkea. Asepalveluksen hän on suorittanut loukkaantumisen takia kahdessa osassa, vuosina 2002 ja 2004. Nykyisin Hänninen työskentelee siviilissä voimakaapeleiden parissa, joten sodanajan tehtävä ja siviilitieto ja taito tukevat toisiaan hyvin.

 

 

 

Tykkimies Hänninen huoltamassa laitteita

Muitakin reserviläisiä on nyt kertausharjoituksissa mukana vasta ensimmäistä kertaa. Toisilla on reservissä pyörähtänyt jopa 25 vuotta, kun toiset ovat kotiutuneet vasta muutama vuosi sitten. Muistot palvelusajasta ovat kaikilla kuitenkin yhtä tuoreesti mielessä. Kertaamisen tarpeellisuus on korostunut viikon aikana kuitenkin kaikille. Vaikka muistaakin käytäntöjä ja toimintatapoja palvelusajalta, on kertaus aina paikallaan. Moni reserviläinen oli kaivannut esiin jopa vanhat oppikirjat ja kokivat kertausharjoituksen hyvänä mahdollisuutena oppia uutta.

 

 

Mönkijällä pääsee kulkemaan ahtaammillakin teillä

Kaapeli kulkee läpi tiheänkin metsän

Hymy ei hyydy pitkänkään päivän päätteeksi

Johdintangon avulla kaapeli saadaan riittävään korkeuteen