Försvarsmakten och MPK avtalade om nästa års militära utbildning

Huvudstaben 12.12.2018 12.11
Pressmeddelande

Försvarsmakten och dess strategiska utbildningskompanjon Försvarsutbildningsföreningen (MPK) undertecknade den 12 december 2018 vid Huvudstaben ett avtal för år 2019 om den militära utbildning som Försvarsmakten beställer av MPK.

Enligt överenskommelsen beställer försvarsmakten av MPK år 2019 militär utbildning för uppemot 10 000 reservister sammanlagt över 23 000 utbildningsdygn.

Försvarsmakten fastställer kvalitetskraven och utvärderingskriterierna för den militära utbildning som beställs. Auditeringen förknippad med utbildningen är ett sätt att försäkra sig om utbildningens kvalitet och dess resultat utvärderas årligen nationellt i kompanjonsavtalets uppföljningsgrupp mellan Försvarsmakten och MPK samt regionalt mellan förvaltningsenheterna och MPK:s kretsar.

Avtalets undertecknare var chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Timo Kivinen och MPK:s styrelseordförande Tapio Peltomäki.