Huvudstabens utredning om åtalsfrågorna har getts till försvarsministeriet

Huvudstaben 16.1.2019 13.11
Pressmeddelande

Huvudstaben har i dag överlämnat den utredning som försvarsministeriet bett angående hur utredningen av åtalen mot luftvapnets kommendörs och Karelens flygflottilj tidigare kommendör framskridit inom försvarsmakten.

Man kan bekanta sig med utredning i sin helhet (på finska) på försvarsministeriets hemsidor https://www.defmin.fi/files/4469/Selvitys.pdf