Befordringar i generalitetet

Huvudstaben 1.8.2019 14.00
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har från den 1 augusti, efter föredragning av försvarsminister Antti Kaikkonen, beslutat om följande generalbefordringar inom försvarsmakten.

Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Ilkka Korkiamäki, befordras till generallöjtnant. Försvarsmaktens nya operationschef, brigadgeneral Pasi Välimäki, befordras till generalmajor. Överste Mika Kalliomaa, kommendör för Björneborgs brigad, befordras till brigadgeneral.

generallöjtnant Ilkka Korkiamäki

generalmajor Pasi Välimäki

brigadgeneral Mika Kalliomaa